Leverandør til Region Midtjylland indenfor hjemmerespirator området

04. juni 2013

Det er med stolthed og glæde at kunne meddele at CareLink A/S fra 1. juni 2013 er valgt som 2. leverandør til Region Midtjylland indenfor hjemmerespirator området.

Dette er gældende for teams indenfor voksen området dækket af faglærte og ufaglærte vikarer.
CareLink er til stadighed en attraktiv leverandør indenfor sundhedssektoren. Blandt andet på grund af at virksomheden altid  vægter fagligheden og kvaliteten højst, hvilket også viste sig i den vurdering virksomheden fik fra regionen. CareLink fik de  højeste point indenfor punktet kvalitet. 
Jeg vil benytte lejligheden til at sige tak til alle vores dygtige vikarer, der dagligt passer de borgere der har behov for pleje og omsorg grundet behov for respiratorisk overvågning.

Vi imødeser endnu flere opgaver i fremtiden. I det første år kan det i få tilfælde forekomme  at et teams overgår til anden leverandør. Dette vil ske med minimum 3. måneders varsel. Der er altså ikke tale om at CareLink A/S teams overgår til anden leverandør generelt. Du vil som CareLink vikar altid have de vagter du vil have brug for. 
Det er jo kun ved vores fælles indsats, at vi når så flotte mål.
Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte undertegnede.

Mette Lynggren
Sygeplejerske og indehaver
mly@carelink.dk
Tlf. 86133110

Randers

Kristrupvej 37 ​• 8960 Randers SØ
Tlf. 86 13 31 10

Aalborg

Rørdalsvej 27 b ​• 9220 Aalborg Øst
Tlf. 86 13 31 10

Aarhus

Vesterløkken 4 ​• 8230 Åbyhøj
Tlf. 86 13 31 10

København

Herstedoestervej 27-29, unit A • 2620 Albertslund
Tlf. 44 22 31 31.

CareLink bogholderi

Kristrupvej 37 • 8960 Randers SØ
Løn: Karin Lind, tlf. 44 22 31 15
Bogholderi: Ursula Nørgaard, tlf. 44 22 31 14