– Børn & Unge

Kontaktpersonsordninger

Viden

& omhu

Marselisborg er blevet en del af Carelink Gruppen. Marselisborg er nu et stempel for Viden & Omhu i vores arbejde.

Kontaktperson til børn og unge

Carelink Gruppen tilbyder kontaktpersonordning til børn og unge, der har behov for en tryg og stabil voksenkontakt i hverdagen. Vores kontaktpersoner har fokus på at skabe en god og tryg relation samt, via en systematisk afdækning af ressourcer og udfordringer og med en understøttende tilgang, at anvende den unges ressourcer konstruktivt ind i mestringen af eget liv.

Kontaktpersonerne yder bl.a. støtte og vejledning i forhold til daglige rutiner som f.eks. at passe job eller skole, flytning til egen bolig, deltage sociale arrangementer og fritidsaktiviteter.Indsatsen kan ligeledes suppleres med øvrige ydelser såsom misbrugssamtaler, udredninger og lign. efter behov.

Er du interesseret i at høre mere?

Carsten Lund Jensen

Carsten Lund Jensen

Chef for Forebyggende indsatser

Bettina Smed

Bettina Smed

Områdechef