• Om os

     Carelink Gruppen er Danmarks største velfærdkoncern og løfter opgaver inden for alle velfærdsområder. Vores fundament bygger på virksomheder, der har mere end 20 års praksiserfaring inden for hvert sit fagområde. Vi har derfor både bredde og tyngde i vores faglighed og de indsatser, vi leverer.

     Vi har et ønske om at skabe en rød tråd imellem alle vores indsatser på tværs af alle fagområder og indsatsbehov. Vi sætter borgeren i centrum og gør det nemt og smidigt at modtage vores ydelser.

     Læs mere

Sundhed & Pleje

Vi arbejder med mennesker

Hos Carelink Gruppen arbejder vi med mennesker. Den personlige dialog, de tætte relationer til vores vikarer, vores kunder og de borgere, vi servicerer, er medvirkende til, at Carelink Gruppen i dag er blandt landets absolut største vikarbureauer i sundhedssektoren.

Sundhed & Pleje dækker over alle vores vikartilbud i Danmark og i de nordiske lande. Udover at være et vikarbureau, kan vi også tilbyde skræddersyede løsninger til voksenområdet.

Vores formål

Carelink Gruppens formål er at være med til at understøtte og udvikle det danske velfærdssystem. Vi tror på, at det gør en forskel, når det offentlige og det private samarbejder og supplerer hinanden. Carelink Gruppen arbejder for alle borgere i hele Danmark – på tværs af geografi, alder og behov.

Vi giver udsatte familier et rygstød, og vi hjælper stressramte tilbage på jobbet. Vi leverer personale til sygehuse og hjemmepleje. Gennem Carelink Fonden støtter vi forskning og udvikling inden for social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet. Carelink Gruppen er det supplement, der får Velfærdsdanmark til at hænge sammen.

Vi træder til, hvis det uventede sker, når ventelisterne bliver for lange, eller der er mangel på hoveder og hænder.

Carelink Gruppen – Sammen om bedre velfærd

bCarelink Nærhospital

Carelink Nærhospital består af speciallæger, behandlere og mennesker. Vi møder dig som det, du er: barn, ung, voksen, forælder.

Vores mål er ikke blot at give dig en diagnose. Det er at behandle, rådgive, vejlede og støtte dig. Fordi vi både er læger og mange andre behandlere, kan vi kombinere vejledning, terapi og medicinsk behandling.

Carelink Gruppen

Carelink Gruppen leverer den kvalitet, der forventes af os. Som ansat eller vikar hos os kan du forvente tryghed, frihed, god løn og faglig og personlig udvikling.

Er du kunde hos Carelink Gruppen, er du garanteret markedet højeste leveringssikkerhed, kontinuitet, høj faglighed og konkurrencedygtig prissætning.