• Om os

     Carelink Gruppen er Danmarks største velfærdkoncern og løfter opgaver inden for alle velfærdsområder. Vores fundament bygger på virksomheder, der har mere end 20 års praksiserfaring inden for hvert sit fagområde. Vi har derfor både bredde og tyngde i vores faglighed og de indsatser, vi leverer.

     Vi har et ønske om at skabe en rød tråd imellem alle vores indsatser på tværs af alle fagområder og indsatsbehov. Vi sætter borgeren i centrum og gør det nemt og smidigt at modtage vores ydelser.

     Læs mere

Kompenserende støtte

Viden

& omhu

Marselisborg er blevet en del af Carelink Gruppen. Marselisborg er nu et stempel for Viden & Omhu i vores arbejde.

Kompenserende støtte

Det er muligt at modtage kompenserende støtte, hvis man som voksen, pga. betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.

Støtten kan bestå af hjælp, rådgivning, støtte eller omsorg, oplæring i eller genoptræning af en række færdigheder, der gør det muligt for den enkelte at leve et liv på egne præmisser og leve et så selvstændigt liv som muligt.

Løbende tilpasning efter behov

Carelink Gruppens tilbud om socialpædagogisk bistand kan ydes som et element i et samlet tilbud om bl.a. rådgivning, støtte, hjælp til pleje, træning eller ledsagelse til personer uanset deres boform. Vi har en række af dygtige og specialiserede medarbejdere, der til enhver tid står klar og kan matche den enkelte behov, uagtet hvilken viden, erfaring og faglighed, der er påkrævet for den enkelte indsats. Tilbuddet kan løbende tilpasses efter behov, og der er til enhver tid mulighed for at supplere basisstøtten med yderligere indsatser såsom misbrugsforløb, psykologiske samtaleforløb, vredeshåndtering og lignende.

Skræddersyet indsats

Med et formål om at styrke den enkeltes funktionsmuligheder, eller at kompensere for nedsat funktionsevne, bidrager Carelink Gruppens skræddersyede indsats til, at den enkelte understøttes til at kunne skabe og vedligeholde en tilværelse på egne præmisser.
Indsatsen tager sigte på, at den enkelte kan bevare eller forbedre sine psykiske, fysiske eller sociale funktioner således, at personen bliver bedre i stand til at gøre brug af samfundets almindelige tilbud.

Er du interesseret i at høre mere?

Kontakt vores konsulenter her:

Betina Smed

Områdechef

Tlf: 3119 5801

Email: bsm@carelink.dk

Carsten Lund Jensen

Chef for forebyggende indsatser

Tlf: 2887 2383

Email: clj@carelink.dk