• Om os

     Carelink Gruppen er Danmarks største velfærdkoncern og løfter opgaver inden for alle velfærdsområder. Vores fundament bygger på virksomheder, der har mere end 20 års praksiserfaring inden for hvert sit fagområde. Vi har derfor både bredde og tyngde i vores faglighed og de indsatser, vi leverer.

     Vi har et ønske om at skabe en rød tråd imellem alle vores indsatser på tværs af alle fagområder og indsatsbehov. Vi sætter borgeren i centrum og gør det nemt og smidigt at modtage vores ydelser.

     Læs mere

Respiratoriske opgaver

Få et team af respiratoriske hjælpere hos Carelink gruppen

Carelink Gruppen tilbyder respirator- eller maskebrugere et team af sundhedsfaglige medarbejdere med både uddannelse og erfaring i ventilationsbrug og respiratorisk overvågning som kan bistå med både den daglige anvendelse af det respiratoriske udstyr og overvågning 24 timer i døgnet.

Carelink Gruppens respiratoriske hjælp omfatter 24 timers overvågning, syv dage om ugen. Vores respirationsteams består af seks uddannede vikarer og to afløsere som backup ved ferie, evt. sygdom etc. I et vagtturnus varetager respirationsteamet alle de opgaver, der er forbundet med den respiratoriske hjælp, pleje og overvågning.

Vores kompetente teamledere har stor erfaring med at sammensætte de respiratoriske teams, så de matcher den enkelte borgers situation, ønsker og behov. Teamlederne er den daglige kontakt for vores respiratoriske borgere, og det er ligeledes teamlederne, der har ansvaret for udarbejdelse af vagtplaner og lignende. Carelink Gruppen arbejder tæt sammen med Respirationscenter Vest og Respirationscenter Syd. Respirationscentrene fastsætter rammerne og vilkårene for arbejdstider og vagtlængder.

Rekrutteringen af respiratoriske hjælpere sker i tæt samarbejde mellem den enkelte borger og Carelink Gruppen. Forudsætningen for at etablere en tillidsfuld relation mellem borgerne og de respiratoriske hjælpere er, at den rette kemi og den gensidige respekt er til stede.

Carelink Gruppens respiratoriske hjælpere

Teamsmedarbejderne i Carelinks respiratoriske teams kan have følgende faglige baggrund:

Vores ufaglærte medarbejdere gennemgår en praktisk og teoretisk uddannelse på enten Respirationscenter Vest eller Respirationscenter Syd. Derudover vil en del af den praktiske uddannelse foregå som en sidemandsoplæring af erfarne medarbejdere i borgerens eget hjem. Så både borger og teamsmedarbejder kan føle sig trygge i relationen.

Har du spørgsmål?

Vil du være vikar?

Ønsker du mere frihed, flere udfordringer og en attraktiv løn? Og har du den faglige stolthed til at udvise omsorg og respektfuld pleje til vores borgere og patienter?

Så er du godt på vej til at blive en del af Danmarks største sundhedsfaglige vikarbureau.

Har du spørgsmål til arbejdet som vikar, så kan du finde svar i vores FAQ.

Vil du være kunde?

Vi står til rådighed for spørgsmål.

Faglig chef

Kontakt os

Vil du høre mere om vores respiratoriske ydelser og vores respirationsteams, er du velkommen til at kontakte os. Ring til os på telefon 44 22 42 43 eller på e-mail: teams@carelink.dk.

Du er også velkommen til at kontakte vores faglige chef, Mette Ladefoged, direkte på mail: mla@carelink.dk