• Om os

     Carelink Gruppen er Danmarks største velfærdkoncern og løfter opgaver inden for alle velfærdsområder. Vores fundament bygger på virksomheder, der har mere end 20 års praksiserfaring inden for hvert sit fagområde. Vi har derfor både bredde og tyngde i vores faglighed og de indsatser, vi leverer.

     Vi har et ønske om at skabe en rød tråd imellem alle vores indsatser på tværs af alle fagområder og indsatsbehov. Vi sætter borgeren i centrum og gør det nemt og smidigt at modtage vores ydelser.

     Læs mere

Rusmiddelcentre og jobcentre

Medflex skifter navn og er nu en del af Carelink Gruppen – Danmarks nye velfærdskoncern

Tidligere

Rusmiddelcentre

Carelink Læger har i en lang årrække hjulpet med lægebemandingen til rusmiddelcentre og døgnbehandlingssteder, som en del af kommunernes sundhedsløsning på området.

Vi afholder oplæg for Carelink Lægers tilknyttede læger samt centrenes tilknyttede personale, hvor de opdateres på nyeste viden inden for rusmiddelbehandling.

Der udarbejdes yderligere skriftlige instrukser til de enkelte centre.

Jobcentre

I Carelink Læger ønsker vi at bistå medarbejdere i jobcentre og kommuner med at hjælpe borgere med helbredsbetingede udfordringer til bedre trivsel og tilbage på arbejdsmarkedet i en holdbar løsning.

Ofte er der i disse sager behov for lægefaglige vurderinger af en borgers problemstillinger for at kunne træffe rigtige beslutninger i sagen.

Det kan være i sager om førtidspension, ved nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, i sager om revalidering eller fleksjob eller langvarige kontanthjælpssager, hvor det er uklart, om borger har helbredsbetingede barrierer for at kunne deltage i beskæftigelsesrettede indsatser.

 

Som eksempler på ydelser kan nævnes:
 • Sagsgennemgang og -sparring
 • Lægelig udredning/behandling
 • Funktionsevnebeskrivelser
 • Vurdering og anbefaling af tiltag
 • Skriftlige redegørelser med afsæt i diagnostik og prognose
 • Udarbejdelse af fx helbredsattest, statusattest m.v.