– Børn & Unge

Børnefaglige undersøgelser

Viden

& omhu

Marselisborg er blevet en del af Carelink Gruppen. Marselisborg er nu et stempel for Viden & Omhu i vores arbejde.

Om undersøgelsen

Når et barn eller en ung har brug for særlig støtte, og der er truffet afgørelse om udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse, kan Carelink Gruppen sammen med den kommunale myndighed medvirke til at undersøge barnets eller den unges forhold nærmere.

Undersøgelsen vil blive udarbejdet i henhold til gældende lovgivning efter nærmere aftale med den enkelte kommune.

Sammenhæng og kontinuitet

Carelink Gruppens undersøgelse tager metodisk afsæt i ICS- metoden og vil sikre et grundlag for, at den enkelte rådgiver kan vurdere, om et barn eller en ung og dennes familie har behov for en social indsats, der kan medvirke til at skabe sammenhæng og kontinuitet i barnets eller den unges liv. Undersøgelsen afdækker både de udfordringer, der er i familien eller hos barnet og de ressourcer, der er tilstede, og som kan bidrage til at sikre en positiv udvikling.

I undersøgelsen tilstræber Carelink Gruppen maksimal inddragelse af og medvirken fra både forældre og barnet eller den unge, ligesom familie og netværk inddrages efter behov. Selve undersøgelsen afsluttes med en sammenfatning, der kan danne grundlag for kommunens videre indsatsplan og eventuelle foranstaltninger. 

Vi samarbejder med kommunen

Carelink Gruppen vil i samarbejde med kommunen indgå i tilrettelæggelsen af en plan for undersøgelsen på baggrund af den udslagsgivende bekymring for barnet eller den unge og efterfølgende gennemføre den børnefaglige undersøgelse. 

Undersøgelsens omfang vil afklares i samarbejde med myndighedssagsbehandler og med udgangspunkt i barnets eller den unges behov. Der kan altså gennemføres både undersøgelser af meget kort varighed og mere komplekse længerevarende undersøgelser.

Kommunen sikrer inden opstart, at Carelink Gruppen har samtykke til gennemførelse af udredningen samt adgang til relevante sagsakter og kontaktoplysningerne på de involverede parter. Herefter foretager Carelink Gruppen selve udredningen – herunder afholdelse af samtale med barnet eller den unge og forældremyndighedsindehaver.

Er du interesseret i at høre mere?

Kontakt vores konsulent her:

Tina Abildgaard

Fagdirektør

Tlf: 2873 4559

Email: tag@carelink.dk