• Om os

     Carelink Gruppen er Danmarks største velfærdkoncern og løfter opgaver inden for alle velfærdsområder. Vores fundament bygger på virksomheder, der har mere end 20 års praksiserfaring inden for hvert sit fagområde. Vi har derfor både bredde og tyngde i vores faglighed og de indsatser, vi leverer.

     Vi har et ønske om at skabe en rød tråd imellem alle vores indsatser på tværs af alle fagområder og indsatsbehov. Vi sætter borgeren i centrum og gør det nemt og smidigt at modtage vores ydelser.

     Læs mere

Læger

Vores læger gør en forskel for vores kunder

En læge fra Carelink Læger er en attraktiv løsning for såvel sygehuse som almen praksis, misbrug- og rusmiddelcentre, asylcentre, kriminalforsorgen samt private virksomheder. Med os som samarbejdspartner opnår du stor fleksibilitet og aflastning og derved bedre arbejdsmiljø og mere frihed.

Almen praksis

Carelink Læger afhjælper med den lægefaglige bemanding i almen praksis rundt i hele landet. Både på kort og langt sigt. Vi brænder for at finde det bedste lægematch til den enkelte praksis.

Derudover indgår vi i et tæt samarbejde med regionerne om at bemande regionsklinikkerne rundt omkring i landet – både, hvad angår lægelig visitation og konsultation.

Kriminalforsorgen

Carelink Læger har i en længere årrække hjulpet med lægebemandingen til kriminalforsorgen rundt om i landet. Denne ydelse dækker både over fast lægeligt tilsyn af de indsatte samt akutte tilsyn.

Vi sørger for at udarbejde instrukser, undervise personale og bistår med lægefaglig sparring telefonisk i hverdagen samt medicinudskrivning og godkendelse af recepter.

Lægevagten i Regionerne

Som en af vores mange ydelser samarbejder vi med regionerne om den lægefaglige bemanding af lægevagten, som består af både telefoniske visitationer og fysiske konsultationer.

Derudover hjælper vi i Carelink Gruppen med den lægefaglige bemanding på regionsklinikkerne – både ved længerevarende og akut behov.

Lægevagtstelefon

Carelink Gruppens lægevagtstelefon yder dagligt professionel og hurtig lægefaglig hjælp til vores samarbejdspartnere.

 

Som eksempler på ydelser kan nævnes:
 • Medarbejdere, der skal have fri fra arbejde, for at gå til læge
 • Udenlandske medarbejdere og virksomhedsgæster, der ikke er omfattet af den danske sygesikring
 • Personalegode til medarbejdere og deres familier
 • Assistance til opholds- og bosteder med behov for akut lægefaglig vejledning
 • Opfølgningssamtaler eller second opinion på udredning
 • Lægefaglig rådgivning og vurdering til asylcentre, kriminalforsorg og rusmiddelcentre mm. – herunder godkendelse og ordinering af medicin

Lægekonsulent

Har din virksomhed, hvad enten den er kommunal eller privat, brug for en lægekonsulent til en opgave? Vi tilbyder lægekonsulenter, der er højt kvalificerede og med en bred erfaring inden for netop deres speciale.

Tøv ikke med at kontakte os. Sammen finder vi den bedste løsning til lige netop jer.

  Rusmiddelcentre

  Carelink Gruppen har i en lang årrække hjulpet med lægebemandingen til rusmiddelcentre og døgnbehandlingssteder, som en del af kommunernes sundhedsløsning på området.

  Vi afholder oplæg for Carelink Gruppens tilknyttede læger samt centrenes tilknyttede personale, hvor de opdateres på nyeste viden inden for rusmiddelbehandling.

  Der udarbejdes yderligere skriftlige instrukser til de enkelte centre.

  Jobcentre

  I Carelink Gruppen ønsker vi at bistå medarbejdere i jobcentre og kommuner med at hjælpe borgere med helbredsbetingede udfordringer til bedre trivsel og tilbage på arbejdsmarkedet i en holdbar løsning.

  Ofte er der i disse sager behov for lægefaglige vurderinger af en borgers problemstillinger for at kunne træffe rigtige beslutninger i sagen.

  Det kan være i sager om førtidspension, ved nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, i sager om revalidering eller fleksjob eller langvarige kontanthjælpssager, hvor det er uklart, om borger har helbredsbetingede barrierer for at kunne deltage i beskæftigelsesrettede indsatser.

   

  Som eksempler på ydelser kan nævnes:
  • Sagsgennemgang og -sparring
  • Lægelig udredning/behandling
  • Funktionsevnebeskrivelser
  • Vurdering og anbefaling af tiltag
  • Skriftlige redegørelser med afsæt i diagnostik og prognose
  • Udarbejdelse af fx helbredsattest, statusattest m.v.

   Vil du arbejde som læge hos Carelink Gruppen?

   Du får nem adgang til ekstra indtjening samt ekstra erfaring og indblik i forskellige arbejdspladser. Vi ønsker at give vores læger maksimal fleksibilitet og frihed. 

   Vi følger dig på din karrierevej i sundhedsvæsnet både som kommende og erfaren læge. Så uanset, hvor du er i livet, kan vi understøtte den arbejdsmæssige udvikling, du gerne vil følge.

   Det at være en del af Carelinks lægenetværk giver dig uanede muligheder for at kombinere indtjening med erfaring. Carelink Læger er en af sundhedsvæsnets foretrukne leverandører, og vi tilbyder derfor vagter og vikariater af kortere varighed i alle landets regioner til alle autorisationsniveauer.

   Har du lyst til at være en del af vores netværk?

   Er du læge eller kunde?

   Vi står til rådighed for spørgsmål.

   Direktør, Speciallæge

   Claus Christian Louring

   71996970
   clo@carelink.dk

   Afdelingschef

   Marianne Larsen

   71993300
   mal@carelink.dk