• Om os

     Carelink Gruppen er Danmarks største velfærdkoncern og løfter opgaver inden for alle velfærdsområder. Vores fundament bygger på virksomheder, der har mere end 20 års praksiserfaring inden for hvert sit fagområde. Vi har derfor både bredde og tyngde i vores faglighed og de indsatser, vi leverer.

     Vi har et ønske om at skabe en rød tråd imellem alle vores indsatser på tværs af alle fagområder og indsatsbehov. Vi sætter borgeren i centrum og gør det nemt og smidigt at modtage vores ydelser.

     Læs mere

Foldere

Viden

& omhu

Marselisborg er blevet en del af Carelink Gruppen. Marselisborg er nu et stempel for Viden & Omhu i vores arbejde.

Foldere

Carelink Gruppen “Job & Trivsel” fungerer desuden som praksisvidencenter på de brede velfærdsområder – beskæftigelses-, ældre- og socialområdet.

Offentlig-privat samarbejde

I denne publikation kan du læse mere om hvad, der karakteriserer vores centre, hvilket værdisæt de drives efter samt hvad vi ser som fundamentet for et godt offentlig-privat samarbejde. Du vil få en beskrivelse af indsatsmodellen – herunder aktiviteterne for forløbet og en beskrivelse af de metoder og tilgange, der ligger bag indsatsmodellen.

Tværfaglige fuldindsats

Vores primære mål med vores tværfaglige tilgang, der er helhedsorienteret og sammenhængende, er at sikre, at borgere udvikler meningsfulde jobplaner og strategier for tilbagevenden til job, trods helbredsudfordringer og samtidig opfylder kravene i sygedagpengelovgivningen. Vi prioriterer en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet for sygemeldte borgere og yder støtte gennem tidlige, målrettede indsatser i tæt samarbejde med virksomhederne. Den tværfaglige fuldindsats, som vi tilbyder, leverer ekspertise og ressourcer til at reducere sagsmængden for jobcentrets personale, så de kan levere endnu bedre borgerservice og effekter på beskæftigelsesområdet.

Tværfaglige jobafklaringsforløb

Carelink Gruppen har skræddersyet en tværfaglig, jobrettet indsats til borgere med såvel fysiske som psykiske problemstillinger.

Socialfaglig coachuddannelse

Vores socialfaglige coachuddannelse tilbyder redskaber fra den coachende metode til at ruste dig til at finde muligheder og løsninger til at lære dig selv bedre at kende og mestre de krav, der stilles inden for det sociale område. Målet er, at du vil få et ressourcefokuseret syn på dig selv og borgeren og blive i stand til at identificere valg, konsekvenser af handlinger og nye muligheder.

Motion og mestring

Vores Motion og mestringsindsats henvender sig til alle mennesker der har brug for en aktiv indsats der kan hjælpe dem tilbage til arbejdsmarked eller uddannelse, uanset hvilke udfordringer det enkelte menneske har. Træning kan styrke kroppen og genskabe tillid til, at kroppen kan mestre mere end vi tror. At det enkelte menneske igennem den rette træningsindsats kan reducere den kroniske smertetilstand og derved få et bedre liv herunder arbejdsliv. 

Jobunivers

Vi har udviklet en digital løsning, Jobuniverset, der sikrer god service for alle, herunder dem med digitale udfordringer eller langt fra arbejdsmarkedet. Jobuniverset er tilgængeligt for alle, uanset kognitive, sproglige eller faglige udfordringer. Vi vil have alle med, hvad enten det er Erik, der har brug for hjælp til at skrive en ansøgning, tænke i nye brancher eller bruge en computer, eller Jeanette, der trods sin erfaring med IT får hjertebanken ved tanken om at åbne sin e-boks under sin stresssygemelding.

Jobrettede indsatser for flygninge

I denne publikation kan du læse nærmere omkring Carelink Gruppens indsats for nydanskere. Der vil være en kort beskrivelse af målgruppen samt en præsentation af de effekter og progressioner, som vi vil kunne levere på nævnte målgruppe. Du vil få en beskrivelse af indsatsmodellen – herunder aktiviteterne for forløbet og en beskrivelse af de metoder og tilgange, der ligger bag indsatsmodellen

Artikler

Fornyet selvtillid, fællesskab og nyt job efter fyring

Anne blev tilbudt at deltage i fondsprojektet ”En ny start for flere,” et partnerskab mellem Carelink Gruppen – Job & Trivsel, Den Sociale Kapitalfond Effekt og Randers Kommune. Projektet er rettet mod borgere, der oplever udfordringer i overgangen fra ledighed til job og derfor har brug for en bredere indsats.

 

Carelink Gruppens fondsprojekt blev et guldfund for Betinas arbejdsliv

I knap et år har hun været en del af det fondsprojekt, som Hillerød Kommune tilbyder sygemeldte borgere i samarbejde med Carelink Gruppen og Den Sociale Kapitalfond. Her får sygemeldte borgere mulighed for at blive tilknyttet en fast jobcoach i en toårig periode med henblik på en bæredygtig vej tilbage til arbejdet.

 

Fra sygemeldt med PTSD og ophold på krisecenter til raskmeldt i ordinær beskæftigelse med nyt livsmod

At komme tilbage på arbejdsmarkedet efter traumatiske oplevelser kan være en hård rejse. Men for Charlotte har et særligt fondsprojekt mellem Carelink Gruppen, Hillerød Jobcenter og Den Sociale Kapitelfond gjort en afgørende forskel i forhold til at lande på den rette hylde arbejdsmæssigt.

 

Fra langtidssygemeldt til udviklingsoperatør på ordinære vilkår

Christian Pernø har deltaget i et 2-årigt fondsprojekt mellem Carelink Gruppen, Hillerød Jobcenter og Den Sociale Kapitelfond og fortæller, hvordan det hjalp ham til at komme tilbage som udviklingsoperatør på det ordinære arbejdsmarked efter en arbejdsskade og langvarig sygemelding.

 

Alder behøver ikke at være en forhindring for at komme i job

Selvom alder kan udgøre en betydelig hindring for beskæftigelse på det danske arbejdsmarked, har Carelink Gruppen udviklet et skræddersyet jobrettet forløb specifikt rettet mod personer over 50 år. Dette forløb har vist sig at være en afgørende støtte for en betydelig del af arbejdsstyrken, der føler sig udsat for aldersdiskrimination. Ifølge en undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) er aldersdiskrimination blevet en udbredt udfordring, hvor hele 45% af de ledige over 50 år har oplevet diskrimination på arbejdsmarkedet i 2021.

 

Fra langvarigt stressramt til et bæredygtigt arbejdsliv

Det kender Linda alt til. Hun sidder i bilen på vej hjem fra arbejde. Et job, hun har haft siden sommeren, efter næsten to års sygemelding på grund af stress. En afgørende faktor i hendes vej til beskæftigelse har været hendes deltagelse i et nyt fondsprojekt, der er et samarbejde mellem Carelink Gruppen og Den Sociale Kapitalfond Effekt. Projektet strækker sig fra november 2022 til marts 2025 og involverer 150 borgere med det overordnede formål at sikre dem en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Efter 20 år på kontanthjælp blev 63-årige Maryan ansat i kommunen

Både for Kolding kommune og for Maryan har dette projekt haft en afgørende betydning. Ud over at Maryan nu er selvforsørgende efter 20 år på kontanthjælp, har kommunen også fået ansat en uundværlig medarbejder. Maryan kan nu bistå med pasning af sin voksne søn i en tid, hvor det er udfordrende at finde ansatte inden for sosu-hjælp og sygepleje.

 

Fastholdelse på arbejdsmarkedet og nye muligheder går hånd-i-hånd

Nyt samarbejde mellem Carelink Gruppen, Frederiksberg Kommune, og Den Sociale Kapitalfond Effekt skal hjælpe 50 ledige borgere fra Frederiksberg med at få faste jobs gennem nyt fondsprojekt. Målgruppen er personer, der har været ledige i mere end 6 måneder og har brug for særlig støtte til at vende tilbage til arbejdsmarkedet, selvom de har arbejdserfaring. Samarbejdet er et pilotprojekt, der tester en ny tilgang og kan udvides senere.

Høj hitrate i Halsnæs

“Resultaterne har været mere end rigtig gode”, fortæller Lisbeth Jørgensen og fortsætter: “I alt har vi siden maj måned haft 50 borgere på sygedagpengeområdet gennem et fire ugers forløb på centret, og 75 % er ikke længere på sygedagpenge og overgået til ordinært arbejde eller er nu til rådighed i a-kassen”.

Torstens fortælling

For 55­-årige Torsten Sandal blev forløbet på et af Carelink Gruppens “Job & Trivsel” centre et vendepunkt, i hans selvopfattelse. Et vendepunkt der gav ham livsgnisten tilbage. “Hos Carelink Gruppen blev der taget hånd om den enkelte og fokuseret på styrker frem for svagheder. Jeg er gået fra at være sygemeldt arbejdsløs til at være raskmeldt arbejdssøgende, og for mig gør det en stor forskel for mit selvværd”.