• Om os

     Carelink Gruppen er Danmarks største velfærdkoncern og løfter opgaver inden for alle velfærdsområder. Vores fundament bygger på virksomheder, der har mere end 20 års praksiserfaring inden for hvert sit fagområde. Vi har derfor både bredde og tyngde i vores faglighed og de indsatser, vi leverer.

     Vi har et ønske om at skabe en rød tråd imellem alle vores indsatser på tværs af alle fagområder og indsatsbehov. Vi sætter borgeren i centrum og gør det nemt og smidigt at modtage vores ydelser.

     Læs mere

Foldere

Viden

& omhu

Marselisborg er blevet en del af Carelink Gruppen. Marselisborg er nu et stempel for Viden & Omhu i vores arbejde.

Foldere

Carelink Gruppen “Job & Trivsel” fungerer desuden som praksisvidencenter på de brede velfærdsområder – beskæftigelses-, ældre- og socialområdet.

Offentlig-privat samarbejde

I denne publikation kan du læse mere om hvad, der karakteriserer vores centre, hvilket værdisæt de drives efter samt hvad vi ser som fundamentet for et godt offentlig-privat samarbejde. Du vil få en beskrivelse af indsatsmodellen – herunder aktiviteterne for forløbet og en beskrivelse af de metoder og tilgange, der ligger bag indsatsmodellen.

Familiecoachuddannelse

Forskning viser, at mange sårbare børn og unge ikke inddrages nok i deres egen sag. Hvert 3. barn elle unge mener ikke, at de har indflydelse på de beslutninger, der træffes om dem. 

Carelink Gruppens familiecoachuddannelse tilbyder et praksisnært uddannelsesforløb som familiecoach, hvor du i teori og praksis lærer anvendte og brugbare teknikker til at arbejde med egne relationskompetencer i mødet med sårbare familier og børn. 

Du får konkrete redskaber og metoder til, hvordan du kan inddrage barnet eller den unge i samtalerne og sagsforløbet. 

Tværfaglige fuldindsats

Vores primære mål med vores tværfaglige tilgang, der er helhedsorienteret og sammenhængende, er at sikre, at borgere udvikler meningsfulde jobplaner og strategier for tilbagevenden til job, trods helbredsudfordringer og samtidig opfylder kravene i sygedagpengelovgivningen. Vi prioriterer en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet for sygemeldte borgere og yder støtte gennem tidlige, målrettede indsatser i tæt samarbejde med virksomhederne. Den tværfaglige fuldindsats, som vi tilbyder, leverer ekspertise og ressourcer til at reducere sagsmængden for jobcentrets personale, så de kan levere endnu bedre borgerservice og effekter på beskæftigelsesområdet.

Tværfaglige jobafklaringsforløb

Carelink Gruppen har skræddersyet en tværfaglig, jobrettet indsats til borgere med såvel fysiske som psykiske problemstillinger.

Socialfaglig coachuddannelse

Vores socialfaglige coachuddannelse tilbyder redskaber fra den coachende metode til at ruste dig til at finde muligheder og løsninger til at lære dig selv bedre at kende og mestre de krav, der stilles inden for det sociale område. Målet er, at du vil få et ressourcefokuseret syn på dig selv og borgeren og blive i stand til at identificere valg, konsekvenser af handlinger og nye muligheder.

Motion og mestring

Vores Motion og mestringsindsats henvender sig til alle mennesker der har brug for en aktiv indsats der kan hjælpe dem tilbage til arbejdsmarked eller uddannelse, uanset hvilke udfordringer det enkelte menneske har. Træning kan styrke kroppen og genskabe tillid til, at kroppen kan mestre mere end vi tror. At det enkelte menneske igennem den rette træningsindsats kan reducere den kroniske smertetilstand og derved få et bedre liv herunder arbejdsliv. 

Jobunivers

Vi har udviklet en digital løsning, Jobuniverset, der sikrer god service for alle, herunder dem med digitale udfordringer eller langt fra arbejdsmarkedet. Jobuniverset er tilgængeligt for alle, uanset kognitive, sproglige eller faglige udfordringer. Vi vil have alle med, hvad enten det er Erik, der har brug for hjælp til at skrive en ansøgning, tænke i nye brancher eller bruge en computer, eller Jeanette, der trods sin erfaring med IT får hjertebanken ved tanken om at åbne sin e-boks under sin stresssygemelding.

Jobrettede indsatser for flygninge

I denne publikation kan du læse nærmere omkring Carelink Gruppens indsats for nydanskere. Der vil være en kort beskrivelse af målgruppen samt en præsentation af de effekter og progressioner, som vi vil kunne levere på nævnte målgruppe. Du vil få en beskrivelse af indsatsmodellen – herunder aktiviteterne for forløbet og en beskrivelse af de metoder og tilgange, der ligger bag indsatsmodellen

Høj hitrate i Halsnæs

“Resultaterne har været mere end rigtig gode”, fortæller Lisbeth Jørgensen og fortsætter: “I alt har vi siden maj måned haft 50 borgere på sygedagpengeområdet gennem et fire ugers forløb på centret, og 75 % er ikke længere på sygedagpenge og overgået til ordinært arbejde eller er nu til rådighed i a-kassen”.

Torstens fortælling

For 55­-årige Torsten Sandal blev forløbet på et af Carelink Gruppens “Job & Trivsel” centre et vendepunkt, i hans selvopfattelse. Et vendepunkt der gav ham livsgnisten tilbage. “Hos Carelink Gruppen blev der taget hånd om den enkelte og fokuseret på styrker frem for svagheder. Jeg er gået fra at være sygemeldt arbejdsløs til at være raskmeldt arbejdssøgende, og for mig gør det en stor forskel for mit selvværd”.