– Børn & Unge

Støttet og overvåget samvær

Viden

& omhu

Marselisborg er blevet en del af Carelink Gruppen. Marselisborg er nu et stempel for Viden & Omhu i vores arbejde.

Støttet samvær

Carelink Gruppen varetager støttet samvær for det anbragte barn og dets forældre. Iværksættelse af samvær stiller store krav, og derfor har vi et kompetent team af fagkonsulenter med socialrådgiverbaggrund, som har flere års erfaring i at støtte forældre og børn i en samværssituation.

Fokus er på at hjælpe begge parter til at få en god samværsoplevelse på trods af de udfordringer, der måtte være. Samtidig evner vores dygtige samværskonsulenter at balancere mellem at støtte, vejlede og sætte grænser. Samværet kan foregå hos plejefamilien, i forældrenes hjem eller et neutralt sted, f.eks. de familievenlige samværslokaler som Carelink Gruppen har til rådighed. Der udarbejdes altid skriftlig status på et støttet samvær. Første gang efter 3 måneder.

Overvåget samvær

Carelink Gruppen tilbyder overvåget samvær mellem et anbragt barn og de biologiske forældre. Et overvåget samvær kræver særligt kompetente medarbejdere, da de skal sikre, at barnet ikke lider fysisk eller psykisk overlast. Vores samværskonsulenter har særligt fokus på at observere og overvåge barnet tæt og gribe ind i de situationer, hvor det vurderes, at barnets tarv er truet.

Vi tegner tydelige og klare rammer samt formål for overvågningen i samarbejdet med henblik på at skabe et godt og rart grundlag for samværet. Der vil især være opmærksomhed på at skabe en positiv og anerkendende dialog, således at både barn og forældre føler sig trygge. Der udarbejdes altid skriftlig status på et overvåget samvær – første gang efter 3 måneder. Carelink Gruppen har familievenlige samværslokaler til rådighed.

Er du interesseret i at høre mere?

Kontakt vores konsulenter her:

Betina Smed

Områdechef

Tlf: 3119 5801

Email: bsm@carelink.dk

Carsten Lund Jensen

Chef for forebyggende indsatser

Tlf: 2887 2383

Email: clj@carelink.dk