Løn og vilkår

Løn og vilkår hos Carelink Gruppen

Her kan du finde løn og vilkår for de forskellige faggrupper, vi har hos Carelink Gruppen.

Pædagog

Pædagog

Overenskomst pr. 1. marts 2024

Pædagoger socialpædagogerIndtil 5 års institutionserfaring5-10 års institutionserfaringOver 10 års institutionserfaring
Dagvagt (normaltimer)227,17236,24245,73
Hverdag - aften/nat (17.00-06.00)261,56270,63280,12
Lørdag (11.00-24-00)267,67276,74286,23
Søndage (00.00-24.00)324,43333,50342,99
Helligdag (00.00-24.00)324,43333,50342,99

Timelønnede vikarer, der er fyldt 20 år, oppebærer pension.

Pensionsbidrag udgør 9,1 %
Vikarens andel udgør 1 %
Carelink Gruppen's andel udgør 8,1 %

Se overenskomsten padagogisk-vikaroverenskomst-2023-2025

Pædagogisk assistent og pædagogmedhjælper med PGU

 Overenskomst pr. 1. marts 2024

Pædagogiske assistenter
Pædagogmedhjælper med PGU
Indtil 2 års institutionserfaring2-6 års institutionserfaringOver 6 års institutionserfaring
Dagvagt (normaltimer) 183,81190,84197,93
Hverdag - aften/nat (17.00-06.00) 218,20225,23232,32
Lørdag (11.00-24-00) 224,31231,34238,43
Søndage (00.00-24.00) 281,07288,10295,19
Helligdag (00.00-24.00) 281,07288,10295,19

Timelønnede vikarer, der er fyldt 20 år, oppebærer pension.

Pensionsbidrag udgør 9,1 %
Vikarens andel udgør 1 %
Carelink Gruppen's andel udgør 8,1 %

Se overenskomsten padagogisk-vikaroverenskomst-2023-2025

Pædagogmedhjælper

Overenskomst pr. 1. marts 2024

PædagogmedhjælpereIndtil 2 års institutionserfaring2-6 års institutionserfaringOver 6 års institutionserfaring
Dagvagt (normaltimer)167,73174,80181,80
Hverdag - aften/nat (17.00-06.00)202,12209,19216,19
Lørdag (11.00-24-00)208,23215,30222,30
Søndage (00.00-24.00)264,99272,06279,06
Helligdag (00.00-24.00)264,99272,06279,06

Timelønnede vikarer, der er fyldt 20 år, oppebærer pension.

Pensionsbidrag udgør 9,1 %
Vikarens andel udgør 1 %
Carelink Gruppen's andel udgør 8,1 %

Se overenskomsten padagogisk-vikaroverenskomst-2020-2023

Socialpædagog

Overenskomst pr. 1. marts 2023

Pædagoger socialpædagogerIndtil 5 års institutionserfaring5-10 års institutionserfaringOver 10 års institutionserfaring
Dagvagt (normaltimer)227,17236,24245,73
Hverdag - aften/nat (17.00-06.00)261,56270,63280,12
Lørdag (11.00-24-00)267,67276,74286,23
Søndage (00.00-24.00)324,43333,50342,99
Helligdag (00.00-24.00)324,43333,50342,99

Timelønnede vikarer, der er fyldt 20 år, oppebærer pension.

Pensionsbidrag udgør 9 %
Vikarens andel udgør 1 %
Carelink Gruppen's andel udgør 8 %

Se overenskomsten padagogisk-vikaroverenskomst-2023-2025

Socialrådgiver

Socialrådgiver

Overenskomst pr. 1. marts 2024

Socialrådgiver0-5 års erfaring Over 5 års erfaring
Hverdag (06.00-17.00)265,67289,65
Hverdag - aften/nat (17.00-06.00)294,79318,77
Lørdag og søn- og helligdag (00.00-24.00)297,70321,68
Søn- og helligdag aften/nat (17.00-06.00)324,96348,94

Timelønnede vikarer med mindre end 11 ugers anciennitet i det enkelte vikariat oppebærer følgende pensionsbidrag.

Pensionsbidrag udgør 12,9 %
Vikarens andel udgør 2,3 %
Carelink Gruppen's andel udgør 10,6 %

Se overenskomsten Socialrådgivervikar 

SOSU

SOSU-assistenter og plejehjemsassistenter

FOA Gruppen

Overenskomst pr. 1. marts 2024

Social- og sundhedsassistenter PlejehjemsassistenterTimeløn uden erfaringTimeløn med erfaring
Dagvagt - hverdag (07.00-15.00)224,75232,78
Hverdag - aften/nat (15.00-07.00)274,20283,99
Weekend – dag (07.00-15.00)337,13349,17
Weekend - aften/nat (15.00-07.00)386,57400,38
Helligdag (07.00-15.00)449,50465,56
Helligdag - aften/nat (15.00-07.00)498,95516,77

Pensionsbidrag udgør 9 %
Vikarens andel udgør 1 %
Carelink Gruppen's andel udgør 8 %

Se overenskomsten her

SOSU-hjælper og hjemmehjælper

FOA Gruppen

Overenskomst pr. 1. marts 2024

Social- og sundhedshjælpere HjemmehjælpereTimeløn uden erfaringTimeløn med erfaring
Dagvagt - hverdag (07.00-15.00)214,92222,95
Hverdag - aften/nat (15.00-07.00)262,20272,00
Weekend – dag (07.00-15.00)322,38334,43
Weekend - aften/nat (15.00-07.00)369,66383,47
Helligdag (07.00-15.00)429,84445,90
Helligdag - aften/nat (15.00-07.00)477,12494,95

Pensionsbidrag udgør 9 %
Vikarens andel udgør 1 %
Carelink Gruppen's andel udgør 8 %

Se overenskomst her

Sygehjælper

FOA Gruppen

Overenskomst pr. 1. marts 2024

SygehjælpereTimeløn uden erfaringTimeløn med erfaring
Dagvagt - hverdag (07.00-15.00)217,30225,33
Hverdag - aften/nat (15.00-07.00)265,11274,90
Weekend – dag (07.00-15.00)325,95338,00
Weekend - aften/nat (15.00-07.00)373,76387,57
Helligdag (07.00-15.00)434,60450,66
Helligdag - aften/nat (15.00-07.00)482,41500,23

Pensionsbidrag udgør 9 %
Vikarens andel udgør 1 %
Carelink Gruppen's andel udgør 8 %

Se overenskomsten her

Plejemedhjælper

FOA Gruppen

Overenskomst pr. 1. marts 2023

Plejemedhjælpere Timeløn
Dagvagt - hverdag (07.00-15.00)182,60
Hverdag - aften/nat (15.00-07.00) 222,77
Weekend – dag (07.00-15.00)273,90
Weekend - aften/nat (15.00-07.00) 314,07
Helligdag (07.00-15.00)365,20
Helligdag - aften/nat (15.00-07.00)405,37

Pensionsbidrag udgør 9 %
Vikarens andel udgør 1 %
Carelink Gruppen's andel udgør 8 %

Se overenskomsten her

Tillæg i helligdage

Gældende for FOA (SSA, SSH, plejemedhjælpere, plejehjemsassistenter og sygehjælpere

Helligdag Dagvagt Aftenvagt Nattevagt
Skærtorsdag HelligdagstillægHelligdagstillægHelligdagstillæg
LangfredagHelligdagstillægHelligdagstillægHelligdagstillæg indtil kl. 24.00
PåskedagWeekendtillægWeekendtillægHelligdagstillæg efter kl. 24.00
2. påskedag HelligdagstillægHelligdagstillægHelligdagstillæg indtil kl. 24.00
1. maj WeekendtillægWeekendtillægWeekendtillæg indtil kl. 24.00
Kr. HimmelfartsdagHelligdagstillægHelligdagstillægHelligdagstillæg indtil kl. 24.00
Pinsedag WeekendtillægWeekendtillægHelligdagstillæg efter kl. 24.00
2. pinsedag HelligdagstillægHelligdagstillægHelligdagstillæg indtil kl. 24.00
Juleaftensdag HelligdagstillægHelligdagstillægHelligdagstillæg efter kl. 24.00
1. juledag HelligdagstillægHelligdagstillægHelligdagstillæg
2. juledag HelligdagstillægHelligdagstillægHelligdagstillæg indtil kl. 24.00
Nytårsaftensdag HelligdagstillægHelligdagstillægHelligdagstillæg
Nytårsdag HelligdagstillægHelligdagstillægHelligdagstillæg indtil kl. 24.00
 

 

Sygeplejerske

Sygeplejerske og specialsygeplejerske

  Overenskomst pr. 1. marts 2024

SygeplejerskerTimeløn uden erfaring*Timeløn med erfaring*
Dagvagt - hverdag256,49267,22
Aften-/nat - hverdag (15.00-07.00)320,61334,03
Weekend – dag (07.00-15.00) og fredag fra (15.00-23.00) 384,74400,83
Weekend – aften-/nat (15.00-07.00) og fredag fra (23.00-07.00) 448,86467,64
Søgnehelligdage (07.00-15.00)512,98534,44
Søgnehelligdage – aften-/nat (15.00-07.00)577,10601,25

* Der indberettes 12.5 % til feriekonto.
** Timeløn inkl. 8 % arbejdsgiverbetalt pension 

Ansvarshavende tillæg
For pålagt ansvarshavendefunktion (overordnet administrativt ansvar) på sygehuse og selvstændige plejehjem.
Udgør pr. time kr. 10,32

Funktionsløn
For funktion som afdelingssygeplejerske, sundhedsplejerske, sygeplejersker, som udfører arbejde og har efter-/videreuddannelse inden for specialerne onkologi, operation, intensiv og sygeplejelærer.
Udgør pr. time kr. 25,04

Kvalifikationstillæg
For lukket/sikret afd., sundhedspleje, hygiejne, neonatal, radiologi, dialyse, coronar intensiv samt skadestue (kvalifikationstillæg udbetales, når vikaren benytter sit speciale ved løsning af opgaven).
Udgør pr. time kr. 14,71

Vikariat i Norden
Udstationering med et fast dagstillæg udgør mellem 13 og 20 kr. pr. time afhængig af vagtlængde.
Udgør pr. dag 160,26
Særlige tillæg til vikarer udsendt af Carelink Norden udover overenskomst. 
Udgør pr. time - Kontakt Carelink Norden

Pensionsbidrag udgør 9 %
Carelink Gruppen's andel udgør 8 % og vikarens andel udgør 1 %.

For at kunne få erfaringstillæg er det et krav, at du har 6 års dokumenteret erfaring fra den dag, du blev uddannet, samt at du har arbejdet 1 år inden for de sidste 3 år.

Se den gældende overenskomst her

Sygeplejerskestuderende

Overenskomst pr. 1. marts 2024

SygeplejestuderendeTimeløn
Dagvagt - hverdag (07.00-15.00)188,73
Hverdag - aften/nat (15.00-07.00)235,91
Fredag – aften (15.00-23.00)283,10
Weekend - dag (07.00-15.00)283,10
Weekend - aften/nat (15.00-07.00)330,28
Helligdag (07.00-15.00)377,46
Helligdag - aften/nat (15.00-07.00)424,64

Sygeplejestuderende er ikke omfattet af pensionsordning

Se den gældende overenskomst her

Tillæg i helligdage

Gældende for DSR (sygeplejersker, specialsygeplejersker og sygeplejestuderende) 

Helligdag Dagvagt Aftenvagt Nattevagt
Skærtorsdag HelligdagstillægHelligdagstillægHelligdagstillæg
LangfredagHelligdagstillægHelligdagstillægHelligdagstillæg indtil kl. 24.00
PåskedagWeekendtillægWeekendtillægHelligdagstillæg efter kl. 24.00
2. påskedag HelligdagstillægHelligdagstillægHelligdagstillæg indtil kl. 24.00
1. maj WeekendtillægWeekendtillægWeekendtillæg indtil kl. 24.00
Kr. HimmelfartsdagHelligdagstillægHelligdagstillægHelligdagstillæg indtil kl. 24.00
Pinsedag WeekendtillægWeekendtillægHelligdagstillæg efter kl. 24.00
2. pinsedag HelligdagstillægHelligdagstillægHelligdagstillæg indtil kl. 24.00
Grundlovsdag (kun DSR)WeekendtillægWeekendtillægWeekendtillæg indtil kl. 24.00
Juleaftensdag Helligdagstillæg HelligdagstillægHelligdagstillæg efter kl. 24.00
1. juledag Helligdagstillæg HelligdagstillægHelligdagstillæg
2. juledag Helligdagstillæg HelligdagstillægHelligdagstillæg indtil kl. 24.00
Nytårsaftensdag HelligdagstillægHelligdagstillægHelligdagstillæg
Nytårsdag HelligdagstillægHelligdagstillægHelligdagstillæg indtil kl. 24.00

Jordemoder

Jordemoder

Overenskomst pr. 1. marts 2023

Jordemoder timeløn pr 1. marts 2023timeløn pr 1. marts 2024
Dagvagt - hverdag (07.00-18.00)324,32339,24
Aften-/nat - hverdag (18.00-23.00)306,51430,83
Nattevagt (23.00-07.00)423,24442,71
Weekend – dagvagt (07.00-18.00) lør+søn486,48508,86
Weekend – aftenvagt (18.00-23.00) fre+lør+søn574,05600,45
Søgnehelligdage (07.00-18.00)648,64678,48
Søgnehelligdage (18.00-23.00)736,21770,07
Søgnehelligdage (23.00-07.00)747,56781,95

* Der indberettes 12.5 % til feriekonto.

Pensionsbidrag pr. 1. juni 2023

Vikarbureauet betaler 8 % vikaren betaler 1 % til i alt 9 %.

Se den gældende overenskomst HER

Handicaphjælper

Handicaphjælper

Overenskomst pr. 1. oktober 2023

Grundløn og Erfaringsløn:Område
01234løntrin:
Handicaphjælper143,68145,86147,37149,55151,0611+ kr. 1.124 i 2000-niveau = kr. 1773,28 årligt
Handicaphjælper m. 3 års erfaring146,11148,35149,90152,13153,6812+ kr. 1.124 i 2000-niveau = kr. 1773,28 årligt

Pensionsbidrag udgør 13 % af ovennævnte satser - arbejdsgiver indbetaler hele bidraget.

- desuden betaler arbejdsgiver 6,0 % af aften- og nattillæg som en del af pensionsbidraget.

- desuden betaler arbejdsgiver 2,0 % af weekend- og helligdagstillæg, som en del af pensionsbidraget.

Der gives pension efter 7 måneders anciennitet.

Se overenskomsten Landsoverenskomst for handicaphjælp i borgers eget hjem

Handicaphjælper med SSH

Overenskomst pr. 1. oktober 2023

Grundløn og Erfaringsløn:Område
01234løntrin:
Handicaphjælper m. SSH162,58165,26167,11169,79171,6419
Handicaphjælper m. SSH og 4 års erfaring158,97161,61163,43166,07167,9020+ kr. 1.000 i 2000-niveau = kr. 1516,97 årligt
Handicaphjælper m. SSH og 11 års erfaring174,69177,08178,74181,13182,7826+ kr. 1.500 i 2000-niveau = kr. 2275,46 årligt

Pensionsbidrag udgør 13 % af ovennævnte satser - arbejdsgiver indbetaler hele bidraget.

- desuden betaler arbejdsgiver 6,0 % af aften- og nattillæg som en del af pensionsbidraget.

- desuden betaler arbejdsgiver 2,0 % af weekend- og helligdagstillæg som en del af pensionsbidraget.

Der gives pension efter 7 måneders anciennitet.

Se overenskomsten Landsoverenskomst for handicaphjælp i borgers eget hjem

Handicaphjælper med SSA

Overenskomst pr. 1. oktober 2023

Grundløn og Erfaringsløn:Område
01234løntrin:
Handicaphjælper m. SSA165,30167,93169,75172,38174,2123
Handicaphjælper m. SSA og 4 års erfaring176,37178,67180,26182,56184,1527
Handicaphjælper m. SSA og 10 års erfaring188,46190,33191,62193,49194,7831

Pensionsbidrag udgør 13 % af ovennævnte satser - arbejdsgiver indbetaler hele bidraget.

- desuden betaler arbejdsgiver 6,0 % af aften- og nattillæg som en del af pensionsbidraget

- desuden betaler arbejdsgiver 2,0 % af weekend- og helligdagstillæg som en del af pensionsbidraget.

Der gives pension efter 7 måneders anciennitet.

Se overenskomsten Landsovernskomst for handicaphjælp i borgers eget hjem

Læge

Læge

Som læge hos Carelink Gruppen kan vi ikke oplyse en præcis lønsats, da det altid vil være afhængig af kompetencer, opgaven og lokationen.

Er du nysgerrig på, hvad du vil få i løn som læge, er du meget velkommen til at ringe ind til os på telefon 71 99 33 00.

Kontakt os for at høre mere om dine muligheder.