• Om os

     Carelink Gruppen er Danmarks største velfærdkoncern og løfter opgaver inden for alle velfærdsområder. Vores fundament bygger på virksomheder, der har mere end 20 års praksiserfaring inden for hvert sit fagområde. Vi har derfor både bredde og tyngde i vores faglighed og de indsatser, vi leverer.

     Vi har et ønske om at skabe en rød tråd imellem alle vores indsatser på tværs af alle fagområder og indsatsbehov. Vi sætter borgeren i centrum og gør det nemt og smidigt at modtage vores ydelser.

     Læs mere

Debat: Skal vi ofre socialområdets velfærd på alteret af et svækket offentlig-privat samarbejde?

Hvis regeringen følger anbefalingerne i Tranæs-udvalgets seneste rapport, kan det betyde, at kommunerne mister den afgørende indsats, som de private velfærdsaktører har bidraget med på socialområdet.

Det vækker bekymring, når Tranæs-udvalgets seneste rapport foreslår ændringer, der kan svække det offentlige-private samarbejde på socialområdet.

Anbefalingerne i rapporten ser ud til at reducere det offentlige-private samarbejde til en mekanisme for at skabe konkurrence og holde omkostningerne nede. Det, mener vi, begrænser fremtidens socialområde.

Burde vi ikke i stedet se det offentlige-private samarbejde som en drivkraft til innovation og kvalitetsforbedringer, hvor forskellige ejerformer sammen sikrer bedre velfærd?

Ekspertudvalget rejser bekymringer omkring kommunernes brug af private tilbud med henvisning til de markant stigende udgifter. Disse bekymringer bør ses i konteksten af det stigende antal borgere med specialiserede behov, som ofte henvises til private tilbud, netop fordi kommunerne ikke har haft ressourcerne til at imødekomme disse behov. Her har den private sektors rolle vist sig afgørende for at imødekomme det stigende behov.

Det er derfor vores klare opfattelse, at private velfærdsaktører har spillet en væsentlig og støttende rolle i en tid, hvor det offentlige ikke har kunne følge med.

Læs hele debatindlægget her