– Børn & Unge

Familiebehandling

Viden

& omhu

Marselisborg er blevet en del af Carelink Gruppen. Marselisborg er nu et stempel for Viden & Omhu i vores arbejde.

En helhedsorienteret familiebehandling

Carelink Gruppen tilbyder helhedsorienteret familiebehandling i familiens eget hjem. Formålet er at skabe forandringer og bedre trivsel for barnet og familien ved hjælp af støttende samtaler.

Familiebehandlingen tilrettelægges i tæt samarbejde med kommunen og ud fra familiens behov samt den bevilling, der foreligger. Der arbejdes ud fra de mål, der er opsat i barnets/den unges plan, og der laves tæt opfølgning. Vores fagkonsulenter har fokus på at ændre uhensigtsmæssige handlemønstre og yde støtte i forhold til alternative løsningsmodeller.

Vi har ansat fagkonsulenter med socialfaglige kompetencer og solid erfaring i arbejdet med sårbare familier, som kan rykke ud til familiebehandlingsopgaver med kort varsel. Der udfærdiges journalnotater efter hver familiebehandling, og der udarbejdes ICS status efter aftale med kommunen.

Er du interesseret i at høre mere?

Kontakt vores konsulent her:

Dorthe Dyrholm Harbo

Driftdirektør

Tlf: 2779 7009

Email: ddh@carelink.dk