• Om os

     Carelink Gruppen er Danmarks største velfærdkoncern og løfter opgaver inden for alle velfærdsområder. Vores fundament bygger på virksomheder, der har mere end 20 års praksiserfaring inden for hvert sit fagområde. Vi har derfor både bredde og tyngde i vores faglighed og de indsatser, vi leverer.

     Vi har et ønske om at skabe en rød tråd imellem alle vores indsatser på tværs af alle fagområder og indsatsbehov. Vi sætter borgeren i centrum og gør det nemt og smidigt at modtage vores ydelser.

     Læs mere

Støtteperson til forældre under anbringelsen

Viden

& omhu

Marselisborg er blevet en del af Carelink Gruppen. Marselisborg er nu et stempel for Viden & Omhu i vores arbejde.

Støtte, hvor behovet opstår

Når et barn anbringes uden for hjemmet, har forældremyndighedsindehaveren ret til en støtteperson i den periode, barnet er anbragt. Støttepersonens opgave er b.la. at lytte til og være der for at støtte forældrene.

 Carelink Gruppen fungerer i disse sammenhænge som en uvildig part og arbejder dermed uafhængig af anbringende kommune. Støttengives der, hvor behovet opstår. Carelink Gruppen kan være med til at dække de behov, forældrene har under barnets anbringelse, og kan hermed være med til at styrke samarbejdet og involveringen omkring barnet.

En god ramme fra dag 1

Carelink Gruppen tilbyder at hjælpe med det, der måtte opstå af opgaver i forbindelse med anbringelsen. Der kan være tale om hjælp til ændring af økonomiske vilkår, agere talerør eller hjælpe med at sætte ord på de følelser, der er forbundet med at få sit barn anbragt uden for hjemmet.

Vi besidder en mangeårig viden om de forskellige typer af anbringelser, man som forældre kan komme til at stå i og kan derfor være med til at forklare processen, sætte en god ramme fra dag ét, understøtte og supplere kommunens og anbringelsesstedets oplysninger og hjælpe med at systematisere samt konkretisere præcis, hvad og hvordan forældrene selv kan arbejde ind i processen og være medskabende ind i en positiv udvikling for det anbragte barn.

.

Fokus på forældresamarbejdet

Vi har til enhver tid et skærpet fokus på forældresamarbejdet – af flere årsager: Et styrket forældresamarbejde kan understøtte gensidig forståelse for og forventningsafstemning med de professionelles fokus og tiltag omkring anbringelsen – herunder særligt i forhold til anbringelsesstedet og kommunens tænkning ud fra såvel menneskelige som juridiske og pædagogiske overvejelser.

Et styrket forældresamarbejde er med til at understøtte trepartssamarbejdet omkring anbringelsen, med respekt for og hensyn til, at forældrene fortsat er forældre, ligesom forældrene under barnets anbringelse gerne skulle opleve sig inddraget og mærke, at de fortsat har betydning for barnet, selvom det er anbragt uden for hjemmet.

.

Er du interesseret i at høre mere?

Kontakt vores konsulenter her:

Betina Smed

Områdechef

Tlf: 3119 5801

Email: bsm@carelink.dk

Carsten Lund Jensen

Chef for forebyggende indsatser

Tlf: 2887 2383

Mail: clj@carelink.dk