• Om os

     Carelink Gruppen er Danmarks største velfærdkoncern og løfter opgaver inden for alle velfærdsområder. Vores fundament bygger på virksomheder, der har mere end 20 års praksiserfaring inden for hvert sit fagområde. Vi har derfor både bredde og tyngde i vores faglighed og de indsatser, vi leverer.

     Vi har et ønske om at skabe en rød tråd imellem alle vores indsatser på tværs af alle fagområder og indsatsbehov. Vi sætter borgeren i centrum og gør det nemt og smidigt at modtage vores ydelser.

     Læs mere

Neurofaglig indsats

Viden

& omhu

Marselisborg er blevet en del af Carelink Gruppen. Marselisborg er nu et stempel for Viden & Omhu i vores arbejde.

Vi har fokus på arbejdsfastholdelse

Hos Carelink Gruppen arbejder vi målrettet med at behandle og begrænse senfølger efter en hjernerystelse, coronavirus eller stress. Vores ambition er at forbedre livskvaliteten hos skaderamte borgere ved at mildne symptomerne, forkorte sygdomsforløbene og forhindre og reducere antallet af kroniske lidelser. Alt sammen med det formål at fastholde den skaderamte på arbejdsmarkedet.

Senfølger har mange ansigter

I modsætning til en fysisk skade, så er det umiddelbart svært at se og afkode senfølgerne fra hjernerystelse, corona eller stress. Af samme grund kan det ofte være svært for omgivelserne at forstå og anerkende senfølgerne hos en skaderamt.

Senfølgerne kan desuden være meget varierende. Både i omfang og i de konkrete symptomer og de arbejdsmæssige udfordringer, de giver sig udslag i hos den enkelte.

Skræddersyede behandlinger til individuelle behov

Senfølgernes kompleksitet stiller således store krav til den rette behandling. Hos Carelink Gruppen tilbyder vi derfor en helhedsorienteret behandling bestående af en tværfaglig indsats, som varetages af specialiserede og certificerede socialrådgivere, osteopater, neuropsykologer og specialiserede fysioterapeuter.

På den måde kan den konkrete indsats skræddersys til den enkeltes arbejdsudfordringer og livssituation.

Carelink Gruppen arbejder sammen med pensions- og forsikringsselskaber – til gavn for skaderamte

Hvad er senfølger efter en hjernerystelse?

Flere end 25.000 danskere får hvert år stillet diagnosen hjernerystelse (også kaldet commotio cerebri). Hjernerystelse kan være forårsaget af mange ting og variere i sværhedsgrad. Symptomerne på senfølger fra en hjernerystelse er dog ret entydige. De typiske senfølger efter en hjernerystelse er:

 • Kvalme
 • Hovedpine
 • Lyd- og lysfølsomhed
 • Nakkesmerter
 • Udpræget træthed
 • Hjernetåge
 • Koncentrationsbesvær
 • Kognitive udfordringer

Hvis du har haft hjernerystelse eller været udsat for et hovedtraume og oplever nogle af ovenstående symptomer, så er sandsynligheden for at du lider af en senfølge nærliggende.

Ovenstående senfølgesymptomer kan også gøre sig gældende, hvis du har haft et stressforløb eller været smittet med corona.

Et forløb hos Carelink Gruppen starter hos dit pensions- eller forsikringsselskab

Forudsætningen for at indlede et forløb hos Carelink Gruppen er, at du får en henvisning fra dit pensions- eller forsikringsselskab til en neurofaglig indsats. Har du endnu ikke en henvisning, skal du derfor starte med at tage kontakt til dit pensions- eller forsikringsselskab, som efterfølgende vil kontakte Carelink Gruppen. Vi tager herefter kontakt til dig, så vi sammen kan tilrettelægge den rette indsats. Opstart af et forløb via pensions- eller forsikringsselskab kan være forbundet med ventetid på op til flere uger til behandling og henvisning.

Betal selv og kom i gang med det samme

Carelink Gruppen giver også dig eller din arbejdsgiver mulighed for selv at betale, hvorved du kan opstarte et forløb med det samme. Ved egenbetaling slipper du for evt. ventetid, og vi garanterer dig et individuelt forløb, som varer helt frem til raskmelding.

Prisen for et selvfinansieret forløb er kr. 50.000,- inkl. moms.

Uanset hvilken løsning, du vælger, kan vi hjælpe dig

Hos Carelink Gruppen arbejder vi helhedsorienteret i vores behandling og vores indsats i forhold til arbejdsfastholdelse. Vi skræddersyr behandlinger tilpasset individuelle behov, og vi arbejder tværfagligt med en række specialiserede neuropsykologer, fysioterapeuter og osteopater i hele landet – og altid med vores egne socialrådgivere som tovholder og kontaktperson.

Slip for ventetid!

Vi tilbyder selvfinansiering af et individuelt forløb helt uden ventetid og helt frem til raskmelding

 

Kr. 50.000,-

Landsdækkende behandling efter dine behov

Indsatsen og behandlingen af senfølgeskader skal ikke blot være den rigtige, den skal også være tilgængelig. Som led i Carelink Gruppens tværfaglige indsats er vi repræsenteret i hele landet.

Vi er repræsenteret med ca. 40 neuropsykologiske klinikker, 10 ”jJob og trivsels-centre” og 8 osteopatiske klinikker fordelt over hele landet.

Så er hjælpen nær – og vi er tættere på dig

Socialrådgiveren

Kunden tilknyttes altid en socialrådgiver, som både er kundens kontaktperson og tovholder på det givne forløb. Socialrådgiveren har ansvar for at planlægge det aktuelle forløb – både i forhold til at øge arbejdstiden og i relation til de givne opgavers kompleksitet. Socialrådgiveren bistår desuden med råd og vejledning forhold til den sociale lovgivning samt sparring med de øvrige relevante faggrupper. Socialrådgiveren vil deltage i møder med arbejdsgiver, pårørende, jobcenteret og øvrige interessenter.

Neuropsykologen

Vores tilknyttede neuropsykologer har specialiseret neurofaglig viden om senfølgerne efter hjernerystelse, coronavirus og stress. Psykologerne har således stor erfaring med at facilitere og afvikle de individuelle samtaler, der støtter kunden bedst muligt i relation til arbejdsfastholdelse specifikt og håndtering af ændrede livsvilkår generelt. Dertil arbejdes der blandt andet med mestring af symptomer, kompenserende strategier og energiforvaltning.

Fysioterapeuten

Fysioterapeuten har primært til formål både at afdække og arbejde med kundens fysiske funktionsevne og arbejde for reduceret risiko for overbelastning. Fysioterapeuten spiller desuden en aktiv rolle i identifikation af eventuelle behov for hjælpemidler, der kan gavne og styrke arbejdsevnen og optimere arbejdsfastholdelsen.

Osteopaten

En osteopat arbejder helhedsorienteret med kroppen for at skabe bedre balance, så kroppen har optimale betingelser til at hele sig selv. Som et af værktøjerne anvendes manuel behandling for at skabe bedre bevægelighed og flow. Derudover vejledes der med øvelser, genoptræning og livsstil. 

Osteopaten foretager en undersøgelse af hele kroppen men med fokus på screening af nakke, kæbe og hoved. Foruden den fysiske undersøgelse vil kunden sammen med osteopaten gennemgå skadeshistorik og generel livsførelse. I forlængelse heraf lægges der i samarbejde med kunden en behandlingsplan.

Ida var fuldt sygemeldt fra sit arbejde som projektleder i en mellemstor virksomhed og blev i Carelink Gruppen tilknyttet en tværfaglig indsats.

Ida (red.) blev henvist til Carelink Gruppen, da hun havde senfølger efter hjernerystelse med en række symptomer i form af udtalt træthed, hovedpine, manglende overblik, og hun var følelsesmæssigt påvirket i en grad, hvor hun er yderst grådlabil. Ida græd sig igennem alle samtalerne og kunne på ingen måder se sig selv på arbejdsmarkedet i en nær fremtid og så stort set ingen venner eller familie, da hun ikke havde overskuddet til det. På privatfronten var Ida single med 2 voksne udeboende børn.

Ida var fuldt sygemeldt fra sit arbejde som projektleder i en mellemstor virksomhed og blev i Carelink Gruppen tilknyttet en tværfaglig indsats, hvor hun havde samtaler med en neuropsykolog samt en socialrådgiver, som ligeledes deltog i møderne med arbejdsgiver og jobcenteret. Ida udtrykte stor frustration over, at hun ikke deltog i sociale aktiviteter, da hun er ekstrovert og har behov for at interagere med andre mennesker. Men hun måtte erkende, at hun ikke havde energien til det og fik massiv sygdomsforværring, når hun overskred sine grænser.

Ida var endt i en ond spiral, hvor hun var trist og grådlabil og ikke havde overskud til at komme ud. Den manglende sociale sammenkomst medførte yderligere tristhed. Derfor blev der tidligt under forløbet arbejdet med energiforvaltning og eksponering, så Ida kunne få stimuli og generere energi herigennem.

Under forløbet formåede Ida at se mere til sin omgangskreds og deltage i sociale arrangementer, da hun var mindre bekymret for at få symptomforværring efter at have tilegnet sig en række konkrete redskaber og strategier til at mestre de forskellige udfordringer/scenarier samt energiforvalte fra neuropsykologen.

Til møderne på arbejdspladsen blev der udarbejdet optrapningsplan og drøftet arbejdsopgaver, som løbende blev evalueret og justeret efter behov ift. kompleksitet og koncentration. Under samtalerne med arbejdsgiver fremgik det tydeligt, at der var et anspændt forhold mellem disse parter, og det var en faktor, der fyldte meget for Ida og hæmmede bedringen ift. symptomer. Denne udfordring talte Ida både med neuropsykologen og socialrådgiveren om, og det blev også drøftet under den tværfaglige sparring, så Carelink Gruppen sikrede, at dette blev håndteret korrekt.

Carelink Gruppen faciliterede dialogen mellem arbejdsgiver og Ida, hvor hun italesatte sine tanker og frustrationer over for arbejdsgiver, og der blev drøftet forskellige løsninger for at ændre stemningen samt en enighed om at kigge fremad. Ida øgede løbende sin arbejdstid og påtog sig flere ansvarsområder i sin rolle som projektleder, hvor hun opnåede markant bedret funktionsniveau. Det forbedrede samarbejde fungerede for begge parter i en periode, men efterfølgende blev Ida opsagt. Ida formåede dog at se det som en mulighed for at komme videre til en arbejdsplads, som passede bedre til hendes kompetencer og personlighed.

Ida blev straks fristillet og var aktivt jobsøgende, da hun blev afsluttet hos Carelink Gruppen – vigtigst af alt, var hun symptomfri og meget positiv omkring sin fremtid.

Vil du høre mere?

 

Har du spørgsmål til vores ydelser eller vil du gerne i kontakt med os?

Kontakt os direkte på mail eller telefon.

Kontakt

E-mail: jobtrivsel@carelink.dk