– Børn & Unge

PAS-vurderinger

Viden

& omhu

Marselisborg er blevet en del af Carelink Gruppen. Marselisborg er nu et stempel for Viden & Omhu i vores arbejde.

Sådan arbejder vi med PAS-vurdering

Carelink Gruppen tilbyder PAS-vurdering (Pædagogisk Analyse System) af børn og unge. PAS-vurderingen er med til at fremhæve og konkretisere den unges kompetencer inden for det visuelle, det motoriske og det sproglige område.

PAS-vurderingen skaber en forståelse for den unges handlinger og dermed mulighed for at gentænke og tilrettelægge den rette pædagogiske indsats ift. den enkelte unge. Carelink Gruppens PAS-konsulent står for vurderingen med udgangspunkt i samtaler med og test af den unge samt eventuel inddragelse af fagprofessionelle.

Pædagogisk Analyse System

Hvad er en PAS-vurdering

En PAS-vurdering fra Carelink Gruppen anvender to vurderingsredskaber fra NordicPAS – den ene værende SkolePAS Screening og den anden SkolePAS Personlighedstræk

Hvordan?

En PAS-vurdering tager som udgangspunkt omkring to timer at fuldføre i samarbejde med den unge.

Hvem?

Der er rig mulighed for at forældre, fagprofessionelt personale eller andre relationer kan sidde med til vurderingsopgaverne.

Hvad?

PAS-vurderingen skaber en række grafer, som giver et indblik i den unges tænkning og kompetencer samt et billede af den unges syn på sig selv.

Hvad indeholder en PAS-vurdering?

Besøg af PAS-konsulenten

En PAS-konsulent kommer til jer og bruger i gennemsnit to timer med den unge, hvor der udføres en SkolePAS Personlighedstræk og en SkolePAS Screening.

Udarbejdelse af grafer og forklaringer

PAS-konsulenten udarbejder de forskellige grafer, som sendes retur til jer med en kort tilhørende skrivelse om, hvad graferne viser.

Mulighed for gennemgang

Mulighed for at booke PAS-konsulenten til at komme til et personalemøde, statusmøde eller lignende og give en grundig gennemgang af PAS-vurderingen samt kobling til konkrete handlinger, såfremt det ønskes.

Er du interesseret i at høre mere?

Kontakt vores konsulenter her:

Stine Holm Madsen

Chef for Support

Tlf: 2636 2383

Email: shm@carelink.dk