– Børn & Unge

Praktisk pædagogisk støtte

Viden

& omhu

Marselisborg er blevet en del af Carelink Gruppen. Marselisborg er nu et stempel for Viden & Omhu i vores arbejde.

Struktur og overblik i hverdagen

Praktisk pædagogisk støtte anvendes til familier med et særligt behov for at skabe eller genfinde struktur og overblik i deres hverdag. Formålet med praktisk pædagogisk støtte er, at familien kan få et hjem, der fungerer i forhold til at sikre barnets udvikling og trivsel.

Med praktisk pædagogisk støtte gennem Carelink Gruppen tilbydes eksempelvis:

  • Støtte til at få struktureret praktiske gøremål i hverdagen
  • Anvisning af nye handlemuligheder til mestring af forældreskabet
  • Konkrete redskaber til at få en hverdag til at fungere i overensstemmelse med børnenes udvikling og behov
  • I en afklarende periode støtte til at sikre at barnet/den unge dagligt kommer i skole/daginstitution
  • Støtte af barnet i dets udvikling
  • Understøttelse af og bidrag til at udvikle mere hensigtsmæssige samspilsmønstre i familien
  • At hjælpe familien til at se og støtte børnene i dets behov

Er du interesseret i at høre mere?

Kontakt vores konsulenter her:

Dorthe Dyrholm Harbo

Driftdirektør

Tlf: 2779 7009

Email: ddh@carelink.dk