• Om os

     Carelink Gruppen er Danmarks største velfærdkoncern og løfter opgaver inden for alle velfærdsområder. Vores fundament bygger på virksomheder, der har mere end 20 års praksiserfaring inden for hvert sit fagområde. Vi har derfor både bredde og tyngde i vores faglighed og de indsatser, vi leverer.

     Vi har et ønske om at skabe en rød tråd imellem alle vores indsatser på tværs af alle fagområder og indsatsbehov. Vi sætter borgeren i centrum og gør det nemt og smidigt at modtage vores ydelser.

     Læs mere

Om os

Om Carelink Gruppen

Carelink Gruppens formål er at være med til at understøtte og udvikle det danske velfærdssystem. Vi tror på, det gør en forskel, når det offentlige og det private samarbejder og supplerer hinanden. Carelink Gruppen arbejder for alle borgere i hele Danmark – på tværs af geografi, alder og behov. Vi giver udsatte familier et rygstød, og vi hjælper stressramte tilbage på jobbet. Vi leverer personale til blandt andet sygehuse, hjemmepleje og bosteder. Gennem Carelink Fonden støtter vi forskning og udvikling inden for social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet. Carelink Gruppen er det supplement, der får velfærdsdanmark til at hænge sammen. Vi træder til, hvis det uventede sker, når ventelisterne bliver for lange, eller der er mangel på hoveder og hænder.

Carelink Gruppen – Sammen om bedre velfærd

Mere velfærd til flere

Carelink Gruppen er en stor, landsdækkende, dansk velfærdskoncern, men lever i det tætte og det nære. Vi er der for borgernes skyld, og vi finder løsninger, når problemerne opstår. Og vi gør det ordentligt.

Vi har etableret Carelink Fonden, som skal skabe nye og innovative værktøjer inden for social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet. Med oprettelsen af Fonden forpligter vi os til at donere til og iværksætte forskningsprojekter, der kan udvikle fremtidens velfærdssamfund. Og vi forpligter os til at udvikle og understøtte projekter, der bidrager til opfyldelse af flere af FN’s verdensmål.
Carelink Gruppen er et supplement i det velfærdssamfund, der får hele Danmark til at hænge sammen. Vi er skabt med en ambition om at bidrage med mere velfærd til flere.

Hvem er vi

Vi har igennem det sidste år været igennem store spændende skridt i vores udvikling mod at blive Danmarks største velfærdskoncern.

Mission og Vision

Vi er en stor landsdækkende, dansk velfærdskoncern, men vi lever i det tætte og det nære. Vi er der for borgernes skyld, og vi finder løsninger, når problemerne opstår. Og vi gør det ordentligt.

Nyheder

Her kan du læse nyheder fra hele Carelink Gruppen. Hvis du gerne vil læse pressemeddelelser kan du finde dem her under nyheder.

Carelink Fonden

Carelinkfonden ønsker at deltage aktivt i tilvejebringelsen af viden om nye metoder, der kan øge kvaliteten og/eller effektiviteten af dansk velfærdsservice. Fondens formål er at støtte forskning i velfærdsløsninger og udvikling af værktøjer inden for social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet.

Vores områder

Carelink Gruppen udbyder en række efterspurgte ydelser og løsninger, som understøtter den offentlige service inden for sundhed og velfærd.

Karriere i Carelink Gruppen

I Carelink Gruppen bliver du en værdsat del af et professionelt team, hvor omsorg er i centrum. Her er der hundredvis af kolleger, som altid er parate til at støtte og hjælpe dig. Carelink Gruppen rummer en mangfoldighed af kompetente kolleger, men fælles for os alle er, at vi arbejder for borgere i hele Danmark.

Kontakt os

Her finder du kontaktoplysninger på vores forskellige afdelinger.

Koncernledelse

Her finder du kontaktoplysninger på vores koncernledelse.