• Om os

     Carelink Gruppen er Danmarks største velfærdkoncern og løfter opgaver inden for alle velfærdsområder. Vores fundament bygger på virksomheder, der har mere end 20 års praksiserfaring inden for hvert sit fagområde. Vi har derfor både bredde og tyngde i vores faglighed og de indsatser, vi leverer.

     Vi har et ønske om at skabe en rød tråd imellem alle vores indsatser på tværs af alle fagområder og indsatsbehov. Vi sætter borgeren i centrum og gør det nemt og smidigt at modtage vores ydelser.

     Læs mere

Metoder

Viden

& omhu

Marselisborg er blevet en del af Carelink Gruppen. Marselisborg er nu et stempel for Viden & Omhu i vores arbejde.

Du er i fokus

Hos Carelink Gruppen “Job & Trivsel” anvender vi en række metoder og tilgange, der alle har det tilfælles, at de sikrer at du hele tiden er i fokus. Ingen er ens, og derfor møder vi dig ud fra der, hvor du er, og med afsæt i de ressourcer og udfordringer, du har med i bagagen. Konkret bygger vores tænkning og indsatsmodel på følgende tilgange og metoder:

 • Empowerment-tilgangen
 • Kognitiv coaching
 • Den motiverende samtale
 • Gruppedynamik

Her er et udpluk af de metoder og tilgange, du kan møde hos os for at sikre, at du får den bedst mulige støtte henimod et job.

Vores værdigrundlag

Vi ser dit potentiale.

Vores værdigrundlag hviler på respekten for det enkelte individ og troen på, at alle mennesker kan udvikle sig ved at handle.

Mennesker skal have indflydelse, lyttes til og have reelt ejerskab over deres eget liv og de mål, der opstilles.

Empowerment

Rammen for vores tilgang, menneskesyn og forløb er empowerment-tilgangen. Det betyder, at vi sikrer, at du er med hele vejen, hvad enten det handler om, hvad der skal tales om i samtalerne, hvilken rådgivning du har brug for, eller hvad der skal til for, at du står så stærkt som muligt i dit arbejdsliv – ligegyldigt om du er nyuddannet, har været væk fra arbejdsmarkedet i lang tid eller lige nu er sygemeldt fra et konkret job.

Vi ser dig som den vigtigste ekspert i forløbet, og vores rolle er at være medspillere ift. at tilbyde konkret viden og rådgivning hvad angår mulighederne på arbejdsmarkedet. Vores erfaring er, at empowerment-tilgangen ikke kun øger din følelse af selvtillid og selvværd men også åbner øjnene for, hvad der skal til for, at du kan stå så stærkt som muligt i de vilkår, der er en del af dit liv.

Den motiverende samtale

Du kan nemt miste motivationen, når du møder modgang, afslag eller står i en svær livssituation på grund af sygdom eller ledighed. Du kan samtidig miste tiltroen til at kunne lykkes med at nå derhen, hvor du gerne vil, fordi du kommer til at tvivle på dine egne evner. Men der kan også opstå lavvande i motivationen, hvis du ikke kan se meningen med eller værdien i det, du skal i gang med.

Her arbejder vi med den motiverende samtale og arbejder med de mange grunde, der kan være til ikke at få handlet på det, som du har sat dig for. Metoden giver mulighed for, at du kan træffe bevidste valg og få øje på, hvad der er din drivkraft for at handle samt hvilke kompetencer, der kan hjælpe dig på vejen.

Den kognitive tilgang

Kognitiv coaching har været efterprøvet verden over og har de sidste 30 år været kendt som opskriften på at hjælpe mennesker med effektivt at forandre sig og nå deres mål. Dette på trods af, at der kan være alvorlige forhindringer som angst, depression eller andre psykiske problemer i vejen.

Ved hjælp af redskaber fra den kognitive metode arbejder vi med, hvordan du kan forbedre din livskvalitet, relationer og arbejdssituation ved at lære at mestre dine følelser, tanker, kropslige reaktioner og handlinger på en ny g konstruktiv måde, så det ikke står i vejen for det arbejdsliv, du gerne vil have.

Formålet med metoden er, at du kommer i kontakt med dine personlige værdier og får mod på at handle anderledes og ikke mindst forbedre din mentale styrke og handlekraft.

Den gruppedynamiske tilgang

I vores forløb arbejder vi aktivt med gruppedynamikker og den styrke, mange finder ved netop at kunne spejle sig i andre og ikke mindst at blive inspireret til at se og gå nye veje. Selvom du måske tænker, at det er udfordrende at sidde sammen med andre i en gruppe, eller du ikke kan koncentrere dig i længere tid, så vil du hurtigt opdage, at der er plads til disse udfordringer.

For mange bliver dét at skulle mødes med andre ligesindede dét, der giver gejsten, motivationen og styrken tilbage, hvis du har mistet den.

Hvem møder du i forløbet?

I forløbet vil du møde en erfaren og bred konsulentgruppe, som er specialister inden for deres fagområde, og som alle arbejder ud fra den anerkendende og empowerment orienterede tilgang.

Medarbejderne kan inddeles i følgende faggrupper:

Socialfaglige konsulenter

Vores socialfaglige konsulenter består typisk af socialrådgivere eller andre faggrupper, der har en specialisering inden for beskæftigelsesområdet, rehabilitering, misbrugsbehandling samt handicap og psykiatri.

De socialfaglige konsulenter varetager den primære kontrakt og sikrer, at du bliver mødt af et højt socialfagligt niveau, så du får den rette støtte og hjælp.

Sundhedsfaglige konsulenter

Vores sundhedsfaglige konsulenter består af fysioterapeuter, kost- og ernæringsvejledere, sygeplejersker, massører m.v.

Konsulenterne arbejder ud fra en fysioterapeutisk disciplin med fokus på, hvordan vores krop påvirkes af kost og motion.

Jobkonsulenter

Vores jobkonsulenter har en bred erhvervserfaring inden for det private erhvervsliv – såsom salg, marketing og ledelse. Konsulenterne er specialiserede i at lave det helt rigtige jobmatch og se dine muligheder på arbejdsmarkedet.

Jobkonsulenterne har desuden et indgående kendskab til det regionale arbejdsmarked og har et stort virksomhedsnetværk.

Vil du høre mere?

 

Har du spørgsmål til vores ydelser eller vil du gerne i kontakt med os?

Kontakt os direkte på mail eller telefon.

Kontakt

E-mail: jobtrivsel@carelink.dk