– Børn & Unge

Børn & Unge

Viden

& omhu

Marselisborg er blevet en del af Carelink Gruppen. Marselisborg er nu et stempel for Viden & Omhu i vores arbejde.

Børne- og familieindsatser

Carelink Gruppen servicerer landets kommuner, med ydelser bl.a. indenfor børnefaglige undersøgelser, praktisk pædagogisk støtte, spæd- og småbørnsindsatser, efterværn, støtte til forældre, familiebehandling, støtteophold og mere.

Specialiserede indsatser

Carelink Gruppen servicerer landets kommuner, med særligt specialiserede indsatsområder bl.a. inden for indsatser omkring spiseforstyrrelser og selvskade, indsatser omkring ufrivilligt skolefravær, stabiliserings- og misbrugsforløb samt helhedsorienterede familiepleje indsatser.

Screening og udredning

I Carelink Gruppen tilbyder vi ydelser inden for: screening, udredning og afklaringsforløb, herunder: psykologiske screeninger, samtaleforløb og udredninger samt PAS-vurderinger. Ydelserne kan tilpasses fleksibelt efter behov og varetages af varetages af vores to erfarne psykologer, hvoraf den ene er autoriseret specialpsykolog inden for børne- og ungeområdet samt vores PAS-konsulent.

Anbringelser og plejefamilier

Carelink Gruppen tilbyder indsatser ifm. anbringelse af et barn eller ung i en plejefamilie, akutforanstaltning eller særforanstaltning. Vi er døgntilgængelige og kan rykke ud med få timers varsel, når en akutsag opstår, og der er behov for en hurtig, effektiv løsning.

Er du interesseret i at høre mere?

Kontakt os her:

Casper Bøndergaard

Partner og direktør, Social & Familie og Job & Trivsel

Tlf: 2894 2383

Email: cbd@carelink.dk