• Om os

     Carelink Gruppen er Danmarks største velfærdkoncern og løfter opgaver inden for alle velfærdsområder. Vores fundament bygger på virksomheder, der har mere end 20 års praksiserfaring inden for hvert sit fagområde. Vi har derfor både bredde og tyngde i vores faglighed og de indsatser, vi leverer.

     Vi har et ønske om at skabe en rød tråd imellem alle vores indsatser på tværs af alle fagområder og indsatsbehov. Vi sætter borgeren i centrum og gør det nemt og smidigt at modtage vores ydelser.

     Læs mere

Ny rapport fremhæver behovet for erhvervsuddannede i Region Hovedstaden

I en tid, hvor fremtidens arbejdsmarked står over for store udfordringer, har Carelink Gruppen (tidligere Marselisborg Consulting), i samarbejde med Index100, leveret resultaterne af en dybdegående uddannelsesanalyse for Region Hovedstadens Center for Regional Udvikling.

Billede fra rapporten ‘Uddannelse i tal 2024′ udarbejdet for Region Hovedstadens Center for Regional Udvikling

Rapporten, som netop er offentliggjort, stiller blandt andet skarpt på en stigende mangel på erhvervsuddannede medarbejdere – en situation, vi mener kræver opmærksomhed og handling.

En region i vækst – og under pres
Rapporten viser, at Region Hovedstaden gennem det seneste årti har oplevet en eksplosiv vækst med en befolkningsstigning på 8,1 % siden 2015. Med næsten 1,9 millioner indbyggere er regionen en af landets mest dynamiske og attraktive, men væksten har samtidig ført til et stigende behov for kvalificeret arbejdskraft.

Hvad sker der, når behovet overstiger udbuddet?

Rapporten peger på en bekymrende tendens: Trods det høje uddannelsesniveau i regionen er der en stor mangel på erhvervsuddannede, især inden for sundhedsvæsen, sociale foranstaltninger, handel og bygge- og anlægssektoren. Brancher som udgør store dele af rygraden i vores samfund. En mangel på kvalificeret arbejdskraft fra erhvervsuddannelserne kan derfor få vidtrækkende konsekvenser i fremtiden.

Unge i centrum
Midt i den sandhed står regionens ungdom. På trods af en voksende befolkning er tiltrækningen og fastholdelsen af unge i erhvervsuddannelser alligevel en vedvarende udfordring. Den nylige rapport fremhæver derfor behovet for en ny tilgang – en der inspirerer og motiverer de unge til at vælge og gennemføre erhvervsuddannelser. Men hvordan gør vi det?

Med den dybdegående analyse har vi været med til at levere en rapport, der diagnosticerer de nuværende udfordringer. Vores mål er at støtte beslutningstagere og uddannelsesinstitutioner i at forme en fremtid, hvor alle unge har adgang til de nødvendige ressourcer og muligheder.

Det vil vi i Carelink Gruppen gerne bidrage til.

Vi har gennemført flere initiativer og projekter, som understøtter målet om at øge rekrutteringen og gennemførelsen på erhvervsuddannelserne

Med projektet “Flere og bedre uddannelsesaftaler – hvordan kan det gøres?” gennemførte vi en analyse af lærepladssituationen og udviklede et inspirationskatalog med konkrete værktøjer til at styrke antallet og kvaliteten af uddannelsesaftaler på ernæringsassistentuddannelsen (FUE).

Lige så har vi i to øvrige projekter, arbejdet med at øge kendskabet til ernæringsassistentuddannelsen blandt grundskoleelever og ufaglærte studenter samt arbejdet med at reducere frafaldet mellem grundforløb 2 og hovedforløb for at styrke gennemførelsen.

Derfor er den nylige rapport fra Region Hovedstaden også en opfordring til handling. Det er en invitation til, at vi samarbejder om at skabe en bæredygtig fremtid for regionerne, hvor uddannelse og arbejdsmarked går hånd i hånd.

Du kan læse den fulde rapport her.

For yderligere information om analysen og vores arbejde, kontakt:

Piet Juul Birch
Tlf. 27 26 28 02
pjb@carelink.dk