• Om os

     Carelink Gruppen er Danmarks største velfærdkoncern og løfter opgaver inden for alle velfærdsområder. Vores fundament bygger på virksomheder, der har mere end 20 års praksiserfaring inden for hvert sit fagområde. Vi har derfor både bredde og tyngde i vores faglighed og de indsatser, vi leverer.

     Vi har et ønske om at skabe en rød tråd imellem alle vores indsatser på tværs af alle fagområder og indsatsbehov. Vi sætter borgeren i centrum og gør det nemt og smidigt at modtage vores ydelser.

     Læs mere

Udsatte voksne

Viden

& omhu

Marselisborg er blevet en del af Carelink Gruppen. Marselisborg er nu et stempel for Viden & Omhu i vores arbejde.

Mentorstøtte

Mentorstøtte tilbydes borgere, der har behov for støtte til at fastholde eller opnå beskæftigelse eller en beskæftigelsesfremmende aktivitet. Støtten kan ligeledes tilbydes personer i ordinære job, såfremt støtten vurderes at have afgørende betydning i forbindelse med fastholdelse af jobbet.

Støtteperson til forældre under anbringelsen af et barn eller ung.

Når et barn anbringes udenfor hjemmet, har forældremyndighedsindehaveren ret til en støtteperson i den periode, barnet er anbragt. Støttepersonens opgave er b.la. at lytte til og være der for at støtte forældrene.

Carelink Gruppen fungerer i disse sammenhænge som en uvildig part og arbejder dermed uafhængig af anbringende kommune. Støtten gives der, hvor behovet opstår. Carelink Gruppen kan være med til at dække de behov, forældrene har under barnets anbringelse og kan hermed være med til at styrke samarbejdet og involveringen omkring barnet.

Socialpædagogisk bistand

Det er muligt at modtage socialpædagogisk bistand, hvis man som voksen, pga. betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.

Den socialpædagogiske bistand kan bestå af hjælp, rådgivning, støtte eller omsorg, oplæring i eller genoptræning af en række færdigheder, der gør det muligt for den enkelte at leve et liv på egne præmisser og leve et så selvstændigt liv som muligt.