• Om os

     Carelink Gruppen er Danmarks største velfærdkoncern og løfter opgaver inden for alle velfærdsområder. Vores fundament bygger på virksomheder, der har mere end 20 års praksiserfaring inden for hvert sit fagområde. Vi har derfor både bredde og tyngde i vores faglighed og de indsatser, vi leverer.

     Vi har et ønske om at skabe en rød tråd imellem alle vores indsatser på tværs af alle fagområder og indsatsbehov. Vi sætter borgeren i centrum og gør det nemt og smidigt at modtage vores ydelser.

     Læs mere

Cookie- og privatlivspolitik 

Privatlivspolitik

Carelink A/S er dataansvarlig for de oplysninger, vi behandler om dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Vi tager din databeskyttelse alvorligt, og vi har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

 

Kontaktoplysninger

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre det på:

Alsvej 21, 1 sal,
8940 Randers SV
gdpr@carelink.dk

 

Behandling af personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Carelink A/S behandler dine personoplysninger. Vi behandler kun oplysninger om dig, som er nødvendige og behandles med et formål, og vi behandler altid dine personoplysninger fortroligt.

 

Datasikkerhed

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller uautoriseret adgang. Vi sikrer, at behandlingen kun kan finde sted, når alle databeskyttelsesprincipper er opfyldt.

 

Vi holder data ajour

Da vores service er afhængig af, at dine personoplysninger er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine personoplysninger. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine personoplysninger. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at dine personoplysninger ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse herom.

Vi har inddelt behandlingen af personoplysninger i følgende grupper:

 • Hjemmeside besøgende, Generel kontakt og service, Kunder, Rekruttering.

Nedenfor kan du se, på hvilket grundlag vi behandler dine oplysninger, til hvilket formål, og i hvor lang tid vi opbevarer dem.

 

Hjemmesidebesøgende

Når du besøger vores hjemmeside, behandler vi bl.a. følgende personoplysninger om dig:

 • IP-adresse
 • Cookies
 • Brugeradfærd

Vi behandler personoplysninger om dig med følgende formål:

 • At optimere driften af vores hjemmeside for besøgende.

Vi behandler oplysningerne på følgende behandlingsgrundlag:

 • Du har givet samtykke via cookiebanner (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a).
  Vores legitime interesse, som er at kunne administrere vores hjemmeside (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f).
 • Ved cookies slettes oplysningerne såfremt samtykke trækkes tilbage. De cookies, der ligger på den hjemmesidebesøgendes egen computer, kan brugeren selv slette.

Læs mere om vores Cookiehåndtering

 

Pårørende

Hvis en person er tilknyttet Carelink A/S som vikar eller fast medarbejder, vil de oplyse et telefonnummer og navn på en pårørende til Carelink A/S. Dine personoplysninger vil blive opbevaret i vores database i op til 5 år (samt indeværende år) efter den tilknyttede person sidst var aktiv hos Carelink A/S eller fratrådte sin stilling.

Din kontaktinformation (navn og telefonnummer), vil blive anvendt af Carelink A/S, hvis der sker den tilknyttede person (som har angivet dig som pårørende) noget. Vi vil ikke bruge dit telefonnummer eller dit navn til andet end ovenstående, og vi deler ikke dit telefonnummer med andre.

Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesse (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f), som er at sikre, at pårørende får besked, hvis en person tilknyttet eller fastansat hos Carelink A/S er udsat for en ulykke eller lign.

Hvis det ikke er korrekt, at du er pårørende til en ansat hos Carelink A/S, kan du kontakte os på dette telefonnummer: +45 86133110.

Hvis du har spørgsmål, vil have vide om dine rettigheder, eller hvis du gerne vil have, at vi retter eller sletter dine oplysninger (navn og/eller telefonnummer) kan du ligeledes kontakte os på: +45 86133110.

 

Generel kontakt og service

Når du henvender dig til os pr. mail, telefon, kontaktformular på hjemmesiden eller pr. almindeligt brev, behandler vi følgende oplysninger om dig:

 • Dine kontaktoplysninger samt indholdet af din henvendelse.

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er, at vi gerne vil yde dig en god service og behandle din henvendelse.

Vi behandler disse oplysninger på følgende behandlingsgrundlag:

 • Du har samtykket til, at vi må behandle dine oplysninger (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a)
 • Vi behandler dine oplysninger for at kunne yde dig en service i forbindelse med en kontrakt (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b)
 • Vi behandler dine oplysninger ud fra en legitim interesse i at kunne besvare dine spørgsmål og eventuel indgå en uddybende samtale for at kunne afdække dine behov (databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1 litra f)

Dine personoplysninger slettes, når formålet med opbevaringen af personoplysningerne ikke længere er gældende. Dette vurderes konkret ud fra den specifikke henvendelse og henvendelsens karakter. Vi behandler dine personoplysninger, så længe vi har en korrespondance med dig. Når korrespondancen er afsluttet, og indholdet af denne ikke giver anledning til yderligere handling, slettes dine oplysninger, der måtte fremgå af korrespondancen.

Kunder

I forbindelse med at vi indgår aftale om udveksling af varer eller tjenesteydelser, er det nødvendigt for os at behandle personoplysninger om dig. Herunder vil vi behandle almindelige personoplysninger, som fx dit navn og din e-mail, med det formål at efterleve vores forpligtelser i henhold til aftalen med dig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).

Oplysninger indsamlet i forbindelse hermed vil som udgangspunkt blive slettet, når aftalen er opfyldt, medmindre der foreligger en konkret grund til at gemme oplysningerne i et længere tidsrum.

Vi skal opbevare regnskabsmateriale i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som købet eller salget vedrører.

 

Sociale Medier

Når du liker og / eller følger os på Facebook, Instagram, LinkedIn, behandler vi følgende oplysninger om dig:

 • dit navn, indholdet af den besked du sender.

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at holde interesserede følgere opdaterede på bl.a. på relevante post på de sociale medier, fx tilbud, nye områder, opmærksomhedspunkter mv..

Vi behandler personoplysninger på følgende behandlingsgrundlag:

 • Vores interesse i markedsføring samt forbedring af vores hjemmeside og produkt (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f)

LinkedIn

Vi er fælles dataansvarlige med LinkedIn for de oplysninger om dig, der indsamles, når du besøger vores side. Det betyder at vi sammen med LinkedIn skal fordele og fastlægge ansvaret for at overholde lovgivningen omkring behandlingen af dine personoplysninger.

Du kan finde vores aftale om fælles dataansvar her: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum

Hvis du ikke har en profil på LinkedIn, indsamles der oplysninger om din enhed, lokation/geodata og oplysninger om din adfærd på LinkedIn og udenfor LinkedIn, eks. besøg på hjemmesider.

Hvis du har en profil på LinkedIn, indsamles der også oplysninger, som du har givet tilladelse til i forbindelse med oprettelse af din profil såsom reaktioner, kommentarer og delinger du og andre foretager.

Vi modtager kun de oplysninger, som du selv sender til os i form af din henvendelse, like eller kommentar. Herudover modtager vi anonyme statistiske oplysninger om brugerne fra LinkedIn, via en funktion kaldet LinkedIn Page Analytics.

Hvis du ønsker at slette dine oplysninger hos LinkedIn, skal du slette din profil. Hvis du sletter din profil, betyder det også, at dine opslag, billeder og oplysninger bliver slettet. Har du spørgsmål til LinkedIn Page Analytics, skal du kontakte LinkedIn.

Facebook og Instagram

Vi er fælles dataansvarlige med Meta for de oplysninger om dig, der indsamles, når du besøger vores sider på Facebook og /eller Instagram. Det betyder at vi sammen med Meta skal fordele og fastlægge ansvaret for at overholde lovgivningen omkring behandlingen af dine personoplysninger.

Du kan finde vores aftale om fælles dataansvar her: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum

Meta anvender Insights på Facebook /Instagram for at indsamle statistiske oplysninger om besøgendes adfærd på siden, herunder alder, køn, parforholdsstatus, arbejde, livsstil, interesseområder, oplysninger om køb og geografiske oplysninger. Til dette formål har Meta placeret cookies på din enhed, når du besøger Facebook/Instagram. Hver cookie indeholder en unik identifikationskode, som forbliver aktiv i en periode af to år, medmindre de bliver slettet før udløbet af denne periode. Meta modtager, gemmer og behandler dine personoplysninger gennem disse cookies. Vi modtager aggregerede resultater af disse oplysninger. Du kan at læse mere om Facebooks/Instagrams brug af cookies her: https://m.facebook.com/policies/cookies/ og Politik om cookies | Hjælp til Instagram

Vi videregiver ikke oplysninger om dig, som vi modtager fra Meta. Meta kan dog videregive oplysninger om dig til tredjeparter. Du kan læse mere om dette under punktet ”hvordan deles disse oplysninger” i deres Privacy Policy.

Hvis du ønsker at slette dine cookies, kan du se hvordan via vores Cookiebanner, eller du kan kontakte Meta.

Meta behandler oplysninger om dig, også selvom du ikke har en konto hos dem. Du kan læse mere om dette her: Metas politik om beskyttelse af personlige oplysninger – Sådan behandler og bruger Meta brugerdata | Center for privatindstillinger (facebook.com)

 

Nyhedsbrev

Hvis du er kontaktperson for én af vores kunder, vil Carelink A/S behandle den mailadresse og det navn, som den pågældende kunde har oplyst til os.

Vi behandler følgende oplysninger om dig:

 • E-mail og navn

Formålet er at holde dig og den kunde, som du er kontaktperson for, informeret om forhold, som vi mener har relevans for kundeforholdet.

Vi behandler disse oplysninger på følgende behandlingsgrundlag:

 • Vi behandler dine oplysninger for at kunne varetage kundeforholdet og yde service på baggrund af en kontrakt (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b).

 

Rekruttering af fastansatte og vikarer

Hvis du søger en stilling ved os, vil vi behandle de oplysninger, som fremgår af din ansøgning, CV og andre medsendte dokumenter. Det er ikke nødvendigt, at du skriver CPR-nummer.

Formålet med at behandle personoplysninger om dig i rekrutteringsprocessen er at vurdere, om du er en kvalificeret kandidat til en ledig stilling hos os.

Vi behandler disse oplysninger på følgende behandlingsgrundlag:

 • På baggrund af vores legitime interesse, som er at vurdere dine kvalifikationer og kompetencer i forhold til den opslåede stilling (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f).
 • Behandlingen af CPR-nummer sker alene, hvis du selv har afgivet det i forbindelse med ansøgningen eller CV’et. Vi behandler CPR-numre for at kunne forsvare eller gøre et eventuelt retskrav gældende (databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4, jf. § 7, stk. 1 og databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2 litra f).

Hvis du fremsender personoplysninger af følsom karakter, behandler vi disse på følgende retsgrundlag:

 • En legitim interesse, som er begge parters interesse i vurderingen af et fremtidigt samarbejde (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f) og med henblik på fastlæggelse af eller forsvar ved et eventuelt retskrav vedrørende rekrutteringsprocessen (databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f).

Ansøgning og bilag kan gemmes i op til 6 måneder, efter rekrutteringsprocessen er afsluttet, hvorefter dine oplysninger vil blive slettet. Formålet med opbevaring efter endt rekrutteringsforløb er at sikre interesser i tilfælde af eventuelle indsigelser om diskrimination, forskelsbehandlinger o. lign. under rekrutteringsprocessen.

Ved uopfordrede ansøgninger gemmes ansøgning og bilag maksimalt i 6 måneder, hvorefter det slettes. Ønsker vi at opbevare din ansøgninger i længere tid end dette, så sker dette på baggrund af et specifikt samtykke fra dig.

Ønsker vi at gemme din ansøgning med bilag, med henblik på mulig fremtidig ansættelse, vil dette ske på baggrund af dit samtykke (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a).

 

Videregivelse af oplysninger (herunder til usikre tredjelande)

Vi benytter eksterne leverandører/samarbejdspartnere til opbevaring og behandling af oplysningerne. Når vi benytter en databehandler, har vi indgået en databehandleraftale med dem. De behandler derfor udelukkende personoplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål. Carelink A/S kan benytte eksterne samarbejdspartnere og leverandører til at udføre opgaver på Carelink A/S’ vegne, f.eks. i forbindelse med IT-tjenester, betalingsløsninger, markedsføring, analyser og statistik.

Vi prioriterer leverandører fra EU, samt fra tredjelande, som EU Kommissionen har godkendt ift. beskyttelsesniveauet omkring personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningen art. 45.

I relevante tilfælde videregives personoplysninger til selvstændige datamodtagere, som fx myndigheder, forsikringsselskaber, banker osv.

Når samarbejdspartnere og leverandører udfører opgaver for Carelink A/S kan det medføre, at Carelink A/S’ samarbejdspartnere og leverandører både i og uden for EU/EØS får adgang til dine personoplysninger. Vi er ansvarlige for disse behandlinger, og vi giver vores databehandlere instrukser for, hvordan behandlingerne af personoplysninger må foregå. Virksomheder, der behandler personoplysninger på Carelink A/S’ vegne, indgår en aftale med Carelink A/S for at sikre et passende sikkerhedsniveau for behandlingen af personoplysninger. Der træffes særlige sikkerhedsforanstaltninger i forhold til samarbejdspartnere uden for EU/EØS, f.eks. ved at vi indgår aftaler, der indeholder standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger (EU SCC), som er godkendt af EU-Kommissionen og tilgængelige på EU-Kommissionens hjemmeside.

 

Dine rettigheder

Du kan ved henvendelse til kontaktoplysningerne øverst på siden:

 • få indsigt i dine personoplysninger
 • få berigtiget dine registrerede personoplysninger
 • få slettet personoplysninger om dig selv
 • få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.
 • få udleveret dine personoplysninger (dataportabilitet) mhp. at overflytte til en anden dataansvarlig
  gøre indsigelse mod behandlingen

Hvis du giver samtykke til os, er dit samtykke frivilligt, og det har ingen konsekvenser for dig, hvis samtykke ikke gives, kun gives til enkelte punkter eller senere tilbagekaldes.

Tilbagekaldelse af samtykket kan ske til enhver tid ved at benytte kontaktoplysningerne ovenfor.

Når du henvender dig med en anmodning om at gøre brug af ovenstående rettigheder, vil vi svare dig indenfor en måned. Hvis vi ikke kan imødekomme din anmodning, får du en begrundelse for det.

For at gøre brug af dine rettigheder, hvis du har spørgsmål til ovenstående, eller er utilfreds med måden hvorpå vi behandler dine oplysninger, vil vi meget gerne høre fra dig men du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet. Vores kontaktoplysninger finder du øverst på siden.

Cookiepolitik