• Om os

     Carelink Gruppen er Danmarks største velfærdkoncern og løfter opgaver inden for alle velfærdsområder. Vores fundament bygger på virksomheder, der har mere end 20 års praksiserfaring inden for hvert sit fagområde. Vi har derfor både bredde og tyngde i vores faglighed og de indsatser, vi leverer.

     Vi har et ønske om at skabe en rød tråd imellem alle vores indsatser på tværs af alle fagområder og indsatsbehov. Vi sætter borgeren i centrum og gør det nemt og smidigt at modtage vores ydelser.

     Læs mere

Voksen

Akut hjælp fra Carelink Gruppen

Når mennesker rammes af akutte og sårbare hændelser, er det afgørende, at de med det samme mødes af omsorgspersoner, som har hjertet på rette sted og forstår den kompleksitet, som den enkelte borgers situation kan rumme.

De personer har vi adskillige af i Carelinks Teams- og Voksenenhed. Derfor tilbyder vi løsninger til voksne i henhold til servicelovens bestemmelser – alt lige fra ledsagerordninger og bostøtte til særligt sammensatte teams til både enmandsprojekter og respiratoriske opgaver.

Vi leverer omsorg, pleje og rehabilitering til voksne og ældre, herunder psykisk sårbare medborgere. Det gælder både borgere i eget hjem, indlagte borgere, borgere på plejecentre, bosteder m.m.

Sådan arbejder vi

Når du henvender dig til os, vil vi altid indgå i en tæt dialog med dig om opgavens omfang og hvilke ønsker og forventninger, du/I måtte have til proces og løsning. Vi laver altid en klar plan for opgaven og samarbejdet.

Vi sammensætter hurtigt et kompetent medarbejderteam med en fast teamleder, som matcher opgaven og borgerens individuelle behov. Vi tilknytter faste medarbejdere til den konkrete opgave, da vi ved, at et velkendt ansigt skaber tryghed og dermed de bedste muligheder for succes.

Vores teamledere har stor erfaring med håndtering af personaleledelse, sikring af godt arbejdsmiljø samt yde faglig sparring til medarbejderne. Og vi ved af erfaring, at en gennemgående teamleder skaber kontinuitet og kvalitet i opgaven. Sammen løfter vi bedst, og vores teamleder står altid klar til at yde faglig sparring på opgaven.

Det er vigtigt for os at sikre et godt samarbejde, og vi prioriterer altid med opstarts- og løbende statusmøder, da vi ved, at forventningsafstemning og løbende opfølgning er en vigtig faktor for at nå det fælles mål.

Hvorfor samarbejde med Carelink Gruppen

 • Vi rykker akut ud til en borger dag til dag i hele landet – uden ventetid
 • Vi har alle relevante faggrupper og specialer, som den enkelte borgers situation kræver
 • Vi arbejder med en fast arbejdsplan, hvor både borger og kommune mødes af de samme medarbejdere og teamleder
 • Vi leverer indsats 24 timer i døgnet
 • Vi arbejder systematisk med at skabe progression for den enkelte borger – f.eks. at borgere med døgnbemanding kan komme videre på et bosted eller blive mere selvhjulpne.
 • Vi leverer grundige kvartalsmæssige kvalitetsrapporter, hvor vi bl.a. afrapporterer de indsatser, som vi har leveret, borgerens udvikling og progression, sygdomsbillede og funktionsniveau.

Kontakt os

– vi dækker hele Danmark

Mette Ladefoged

Faglig Chef

44 22 42 43
mla@carelink.dk