• Om os

     Carelink Gruppen er Danmarks største velfærdkoncern og løfter opgaver inden for alle velfærdsområder. Vores fundament bygger på virksomheder, der har mere end 20 års praksiserfaring inden for hvert sit fagområde. Vi har derfor både bredde og tyngde i vores faglighed og de indsatser, vi leverer.

     Vi har et ønske om at skabe en rød tråd imellem alle vores indsatser på tværs af alle fagområder og indsatsbehov. Vi sætter borgeren i centrum og gør det nemt og smidigt at modtage vores ydelser.

     Læs mere

Mentorstøtte

Viden

& omhu

Marselisborg er blevet en del af Carelink Gruppen. Marselisborg er nu et stempel for Viden & Omhu i vores arbejde.

Vi tilbyder

Mentorstøtte tilbydes borgere, der har behov for støtte til at fastholde eller opnå beskæftigelse eller en beskæftigelsesfremmende aktivitet. Støtten kan ligeledes tilbydes personer i ordinære job, såfremt støtten vurderes at have afgørende betydning i forbindelsemed fastholdelse af jobbet.

Der kan være tale om aktivitetsparate borgere, der på baggrund af personlige forhold ikke kan deltage i ordinære aktivitetstilbud eller personer, der f.eks. udskrives fra psykiatrisk indlæggelse, og som har ret til mentorstøtte i op til 3 måneder forud for udskrivelsen og  en periode på minimum i 6 måneder.

Ligeledes har enlige forsørgere, som modtager uddannelseshjælp, og som har fået et uddannelsespålæg, ret til mentorstøtte fra det tidspunkt, de optages på en uddannelse.

Mere end 20 års erfaring

Carelink Gruppen har mere end 20 års erfaring med målgruppen og kender de udfordringer og behov, der kan opstå i forbindelse med et sådant forløb. Vores støtteindsatser skræddersys altid individuelt og kan spænde fra støtte til at komme op om morgenen med henblik på at møde på arbejdspladsen eller uddannelsen til hjælp til at kontakte jobcentret eller egen læge.

Uanset rationalet er det jobcentret, der bevilger støtten til en mentor, og timetallet fastsættes i en aftale mellem jobcentret og Carelink Gruppen, ligesom indsatsen til enhver tid løbende kan tilpasses efter behov.

 

Er du interesseret i at høre mere?

Kontakt vores konsulenter her:

Betina Smed

Områdechef

Tlf: 3119 5801

Email: bsm@carelink.dk