Respiratorisk hjælp

Få et team af respiratoriske hjælpere hos Carelink

Carelink tilbyder respirator- eller maskebrugere et team af sundhedsfaglige medarbejdere med både uddannelse og erfaring i ventilationsbrug og respiratorisk overvågning, som kan bistå med både den daglige anvendelse af det respiratoriske udstyr og overvågning 24 timer i døgnet.

Carelinks respiratoriske hjælp omfatter 24 timers overvågning, syv dage om ugen. Vores respirationsteams består af seks uddannede vikarer og to afløsere som backup ved ferie, evt. sygdom etc. I en vagtturnus varetager respirationsteamet alle de opgaver, der er forbundet med den respiratoriske hjælp, pleje og overvågning.

Vores kompetente teamkonsulenter har stor erfaring med at sammensætte de respiratoriske teams, så de matcher til den enkelte borgers situation, ønsker og behov. Teamkonsulenterne er den daglige kontakt for vores respiratoriske borgere, og det et er ligeledes teamkonsulenterne, der har ansvaret for udarbejdelse af vagtplaner og lignende. Carelink arbejder tæt sammen med Respirationscenter Vest og Respirationscenter Syd. Respirationscentrene fastsætter rammerne og vilkårene for arbejdstider og vagtlængder.

Rekrutteringen af respiratoriske hjælpere sker i tæt samarbejde mellem den enkelte borger og Carelink. Forudsætningen for at etablere en tillidsfuld relation mellem borgerne og de respiratoriske hjælpere er, at den rette kemi og den gensidige respekt er til stede.

Carelinks respiratoriske hjælpere

Teammedarbejderne i Carelinks respiratoriske teams kan have følgende faglige baggrund:

Vores ufaglærte medarbejdere gennemgår en praktisk og teoretisk uddannelse på enten Respirationscenter Vest eller Respirationscenter Syd. Derudover vil en del af den praktiske uddannelse foregå som en sidemandsoplæring af erfarne medarbejdere i borgerens eget hjem. Så både borger og teammedarbejder kan føle sig trygge i relationen.

Vil du høre mere om vores respiratoriske ydelser og vores respirationsteams, er du velkommen til at kontakte os. Ring til os på telefon 86133110 eller på e-mail: vikar@carelink.dk. Du er også velkommen til at kontakte vores kundechef, Pernille Kjeldgaard, direkte på 51 44 54 96.

Lad os sammen finde den rette vikarløsning

Du kan kontakte os alle ugens dage fra kl. 06.00 – 24.00 på telefon 86133110 eller på e-mail: vikar@carelink.dk, så kontakter vi dig inden for 24 timer, for at vi sammen kan finde den vikarløsning, der passer lige netop dig.

Har du spørgsmål?

Pernille Kjeldgaard

Kundechef

+45 51 44 54 96
pkj@carelink.dk