Metodikker

Danmarks bedste pleje og omsorgspersonale

Carelink Gruppen er Danmarks hurtigst voksende leverandør af omsorg til borgere og patienter i social- og sundhedssektoren. Med flere end 13.000 kompetente vikarer og team medarbejdere tilknyttet, er vi blandt landets absolut største formidler af de rette sundhedsfaglige medarbejdere til de rette pleje- og sundhedsopgaver. Vores dygtige kollegaer varetager hver dag tusindvis af social- og sundhedsfaglige opgaver overalt i Danmark og i de nordiske lande.

Vores grundværdier er ”vi har respekt for hinanden” ” vi finder løsninger” ”vi gør det ordentligt”

Hos Carelink Gruppen har vi tre grundværdier, som er gensidigt afhængige og gensidigt forpligtende. De danner grundlag for alt, hvad vi foretager os. De er vores pejlemærker for vores måde at være på, arbejde på og for den måde, vi samarbejder med vores vikarer, kunder og behandler hinanden og vores borgere og patienter på.

Omsorg for borgere og patienter er vores omdrejningspunkt.

Og ingen opgave er for lille eller for stor. Vi leverer vores ydelser i følgende områder inden for social- og sundhedssektoren:

 • Plejecentre og hjemmepleje
 • Sygehuse
 • Psykiatri
 • Bosteder og bofællesskaber
 • Børnehaver og vuggestuer
 • Respiration
 • Asylcentre

Vores tusindvis af socialt og fagligt kompetente vikarer og team medarbejdere dækker følgende faggrupper:

 • Speciallæger
 • Jordemødre
 • Sygeplejersker
 • Specialsygeplejersker
 • Plejehjemsassistenter
 • Sygehjælpere
 • Plejere
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Social- og sundhedshjælpere
 • Plejemedhjælpere
 • Psykiatrimedarbejdere
 • Pædagoger
 • Socialpædagoger
 • Pædagogmedhjælpere
 • Pædagogiske assistenter
 • Handicaphjælpere