Om Carelink

Carelink – Danmarks bedste pleje og omsorgspersonale 

Carelink er Danmarks hurtigst voksende leverandør af omsorg til borgere og patienter i social- og sundhedssektoren. Med flere end 13.000 kompetente vikarer og teammedarbejdere tilknyttet, er vi blandt landets absolut største formidler af de rette sundhedsfaglige medarbejdere til de rette pleje- og sundhedsopgaver. Vi dækker hele landet og vores dygtige kollegaer varetager hver dag tusindvis af social- og sundhedsfaglige opgaver overalt i Danmark.

Vores grundværdier er ”vi har respekt for hinanden” ” vi finder løsninger” ”vi gør det ordentligt” 

Hos Carelink har vi tre grundværdier, som er gensidigt afhængige og gensidigt forpligtende. De danner grundlag for alt, hvad vi foretager os. De er vores pejlemærker for vores måde at være på, arbejde på og for den måde, vi samarbejder med vores kunder og behandler hinanden og vores borgere og patienter på.

Mission

Vi bidrager med supplerende velfærdsløsninger til det offentlige og den enkelte borger.

Vision

Vi vil skabe rammerne for det bedst mulige liv for alle med brug for vores hjælp. 

Værdier

Vi har respekt for hinanden
Vi finder løsninger
Vi gør det ordentligt

Alt hvad vi gør, gør vi med vilje

At yde den allerbedste omsorg og den mest respektfulde tilgang til borgere og patienter kræver, at vi har evnerne. Både i kraft af de skarpeste sundhedsfaglige kompetencer og de bedste menneskelige kompetencer. Men det kræver i særdeleshed, at vi har viljen!

Hos Carelink gør vi alt med vilje. Vi har viljen til hver gang at yde vores bedste, uanset hvad. Vi har viljen til at gå forrest og gøre en forskel, uanset hvad. Og vi har viljen til at være Danmarks bedste omsorgsorganisation. Uanset hvad.

At gøre alt med vilje er vores løfte til hinanden, til vores kunder og ikke mindst til vores borgere og patienter, som har brug for vores pleje, omsorg og respekt.

 

Carelink leverer omsorg og respekt i stort og småt

Omsorg for borgere og patienter er vores omdrejningspunkt. Og ingen opgave er for lille eller for stor. Alle opgaver bliver udført med samme vilje, og vi leverer vores ydelser i følgende områder inden for social- og sundhedssektoren:

 • Plejecentre og hjemmepleje
 • Sygehuse
 • Psykiatri
 • Bosteder og bofællesskaber
 • Børnehaver og vuggestuer
 • Respiration
 • Børn og unge behandling

Vores tusindvis af socialt og fagligt kompetente vikarer og teammedarbejdere dækker følgende faggrupper:

 • Sygeplejersker
 • Plejehjemsassistenter
 • Sygehjælpere
 • Plejere
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Social- og sundhedshjælpere
 • Plejemedhjælpere
 • Psykiatrimedarbejdere
 • Pædagoger
 • Pædagogmedhjælpere
 • Pædagogiske assistenter
 • Socialrådgivere

 

Vil du også

være vikar hos CareLink?

Vil du også være vikar hos CareLink?

Har du spørgsmål?

Brian Rosenberg 

Direktør

+45 86 13 31 10
bro@carelink.dk