Handicaphjælper

Gør en forskel som handicaphjælper hos Carelink

Som handicaphjælper hos Carelink gør du en stor og mærkbar forskel i hverdagen for de borgere, der har brug for din hjælp i form af respiratorisk overvågning, pleje, omsorg og praktisk hjælp.

Du kan blive respiratorisk hjælper, hvis du er:

Handicaphjælper – et job med fleksibilitet og frihed

De borgere, vi hjælper i eget hjem, har brug for vores hjælp døgnet rundt. Da du kommer til at indgå i et respiratorisk team med en fast tilknyttet teamkonsulent, er det vigtigt, at du er fleksibel, og at du har mod på at:

 • Arbejde med respiratorisk overvågning som en del af et team
 • Arbejde 12- eller 8-timersvagter
 • Arbejde i både natte- og dagvagter
 • Arbejde på vågne nattevagter på grund af den respiratoriske overvågning
 • Sætte egne behov til side og møde borgeren med stor omsorg og respekt

Find løn og vilkår

Få et kursusbevis til respirator

Det er ikke noget krav, at du allerede har et respiratorbevis. Vi skal nok sørge for at uddanne dig og klæde dig på til dine arbejdsopgaver. Du vil få en grundig oplæring i det respiratoriske, som vil foregå på Respirationscenter Syd i Odense, på Respirationscenter Vest i Aarhus eller i den pågældende borgers eget hjem. Bagefter får du tilbudt et kursusbevis til respiratorisk pleje og håndtering.

Har du allerede et kompetencekursus fra Respirationscenter Vest eller Syd, skal du blot sende os dit bevis sammen med din ansøgning.

En del af et kompetent og erfarent team

Carelink har et kompetent team af konsulenter med stor erfaring i at sammensætte vores respirationsteams. Vores konsulenter laver vagtplaner, tilser borgerne og tager sig af eventuelle problemstillinger.

Når du bliver ansat som teammedarbejder hos Carelink, bliver du omfattet af FOAs landsoverenskomst for handicaphjælpere, og du er derfor sikret en række grundvilkår i din ansættelse. Foruden de overenskomstsikrede vilkår tilbyder Carelink dig følgende fordele som handicaphjælper:

 • 3-måneders vagtplaner, hvor du selv har indflydelse
 • En fast tilknyttet teamkonsulent
 • Supervision hos borgere og via telefon
 • 4 årlige teammøder
 • Løbende sparring med sundhedsfagligt personale
 • Mulighed for opkvalificering
 • Mulighed for akutvikarfunktion
 • Løbende information om nye tiltag i hele afdelingen
 • Onlinevagtplanlægningssystem, som kan tilgås både fra din
  computer og fra en app på din smartphone eller tablet
 • Sociale arrangementer

Kompetencer og kvalifikationer

Selvom du er en del af et fast team med en tilknyttet teamkonsulent, vil du arbejde alene på dine vagter. Det er derfor vigtigt, at du er moden, kan arbejde selvstændigt og træffe selvstændige beslutninger. Du kommer meget tæt på borgeren – både fysisk og psykisk, så det er ligeledes vigtigt, at du er i stand til at skabe en ligeværdig og respektfuld relation båret af ægte omsorg.

Du skal beherske dansk i både skrift og tale, og du skal kunne kommunikere forståeligt i borgerens kontaktbøger, journaler og lignende.

Har du spørgsmål?

Filori Selvi Aydin 

Rekrutteringskonsulent

+45 44 22 42 41
fsa@carelink.dk

Løn og overenskomst som handicaphjælper

Overenskomst pr.1. oktober 2022

Grundløn og Erfaringsløn:Område
01234løntrin:
Handicaphjælper136,46138,53139,97142,04143,4711+ kr. 1.124 i 2000-niveau = kr. 1.679,28 årligt
Handicaphjælper m. 3 års erfaring138,77140,89142,36144,49145,9612+ kr. 1.124 i 2000-niveau = kr. 1.679,28 årligt
Grundløn og Erfaringsløn:Område
01234løntrin:
Handicaphjælper m. SSH152,36154,84156,55159,03160,7518
Handicaphjælper m. SSH og 4 års erfaring157,01159,62161,42164,03165,8320+ kr. 1.000 i 2000-niveau = kr. 1.494,02 årligt
Handicaphjælper m. SSH og 11 års erfaring172,54174,91176,54178,90180,5426+ kr. 1.500 i 2000-niveau = kr. 2.241,03 årligt
Grundløn og Erfaringsløn:Område
01234løntrin:
Handicaphjælper m. SSA 163,27165,87167,66170,26172,0623
Handicaphjælper m. SSA og 4 års erfaring174,20176,47178,04180,31181,8927
Handicaphjælper m. SSA og 10 års erfaring186,14187,99189,26191,11192,3931

Pensionsbidrag udgør 13 % af ovennævnte satser – arbejdsgiver indbetaler hele bidraget

– desuden betaler arbejdsgiver 6,0 % af aften- og nattillæg, som en del af pensionsbidraget

– desuden betaler arbejdsgiver 2,0 % af weekend- og helligdagstillæg, som en del af pensionsbidraget

Der gives pension efter 7 måneders anciennitet.