Hvordan opdaterer jeg min kalender?

Indsæt tidsrum, hvor du er til rådighed.
Dette felt er meget vigtigt. Her noterer du, hvornår du er til rådighed. Det kan f.eks. være fra 06.00-16.00, fra 15.00-23.00 eller fra 10.00-20.00. Hvis du kun vil have nattevagter, er det vigtigt at angive rådighedstidsrum til 23.00-07.00. Det vigtigste er, at du skriver nøjagtigt det tidsrum, hvori du kan arbejde. Det er vigtigt at være opmærksom på, at feltet IKKE må være blankt.

Marker hele dagen til rådighed (inkl. nattevagter)

Hvis du markerer dagen med ”hele dagen”, står du til rådighed i alle vagtlag og kan hermed arbejde hele døgnet.

Marker dagen som ”ønsker ikke vagt”
Hvis dagen er markeret som ” ønsker ikke vagt”, er det fordi, du ikke ønsker vagt den pågældende dag.

Hvis du står til rådighed efterfølgende dag, kan vi godt finde på at ringe til dig den dag, du ikke ønsker vagt for at tilbyde dig en vagt fremadrettet.

Marker dagen som ”ferie”

Hvis du markerer dagen som ”ferie”, er det fordi, du holder ferie. Vi prøver så vidt muligt ikke at ringe til vikarer, når de har ferie, men ser vi, der er vagter fremadrettet, som matcher dine ønsker, vil vi måske ringe til dig.

Marker dagen som ”sygdom”

Hvis dagen er markeret med ”sygdom”, er det fordi, du er syg. Ved sygdom skal du ALTID ringe herind. Ved dagvagt skal du ringe kl. 06.00 om morgenen, når kontoret åbner, og ved aftenvagt senest kl. 11.00.

Marker dagen som ” barn syg”
Hvis dagen er markeret ” barn syg”, er det fordi, dit barn er syg. Hvis du har en vagt, skal du, så vidt det er muligt, selv finde en barnepige til dit syge barn og varetage din vagt. Kan du ikke det, ringer du herind, så vil vi prøve at finde en anden til at varetage din vagt.

Indsæt bemærkning
Her kan du f.eks. skrive, hvor du gerne vil hen som vikar. Man må gerne ønske, men det er ikke givet, at man kun kommer derhen, hvor man ønsker.

Svar på andre spørgsmål

Af hensyn til SKAT, kan der ikke udbetales skattefri kørselsgodtgørelse for tjenestekilometer uden
et korrekt udfyldt skema.
Du bedes derfor dokumenterer din kørsel overfor SKAT ved at udfylde dette skema, hver gang du
skal have udbetalt tjenestekørsel. Dette skema sendes til oekonomi@carelink.dk.
Tjenestekørsel er kilometer kørt i vagt, hvor du skal anvende egen bil.

Du kan downloade skema her: Download tjenestekørselsskema

Der er stor fokus på borgersikkerhed i kommunerne. Derfor er det vigtigt, du kan identificere dig med dit vikar ID-kort, når du møder ind på din vagt. På den måde, kan både kunde og borger se, at du er vikar for Carelink Gruppen.

For 14-dagslønnede vikarer indtil fredag kl. 12.00 samt weekendvagter, der er godkendt senest mandag kl. 08.00 af vikar og vagtsted mandag kl. 16.00.

For månedslønnede handicaphjælpere i Region Syd er lønperioden 20.-19. i måneden.

Er du ansat under FOA-overenskomst, skal du have mindst seks års dokumenteret erfaring fra den dag, du blev uddannet samt have arbejdet i faget mindst ét år inden for de sidste tre år.

Er du ansat under DSR-overenskomst, skal du have mindst seks års dokumenteret erfaring fra den dag, du blev uddannet samt have arbejdet i faget mindst ét år inden for de sidste tre år.

Er du ansat under BUPL, er det din institutionserfaring, der er afgørende for din lønsats. Du kan finde din faggruppe her på hjemmesiden og se de forskellige lønsatser.