Børneområdet

Bemandingsløsninger indenfor børneområdet

CareLink tilbyder kompetente og kvalificerede bemandingsløsninger indenfor børneområdet, hvor der tages udgangspunkt i barnets behov. Vi leverer medarbejdere indenfor alle social- og sundhedsfaglige samt pædagogiske specialer. Løsningerne kan være såvel i eget hjem som på døgninstitution og der arbejdes altid fokuseret på, at tilrettelægge en løsning, der tilgodeser det enkelte barn og familien.

Vi spænder bredt og varetager mange forskellige typer af opgaver. Der kan eksempelvis være tale om børn indenfor følgende diagnoseområder:

 • Psykiatriske diagnoser
 • Angst
 • Autisme
 • AHDH
 • Adfærdsforstyrrelser
 • Udviklingsforstyrrelser
 • Spiseforstyrrelser
 • Fysiske handicaps
 • Hjerneskade
 • Muskelsvind
 • Epilepsi
 • Præmature (for tidligt fødte)
 • Sjældne kroniske lidelser
 • Spiseforstyrrelser
 • Mave- tarm problematikker
 • Hjertesyge børn
 • Kræft

Der kan ligeledes være tale om børn i forskellige sociale udfordringer som eksempelvis skolevægring, overvåget samvær og børn med manglende sociale kompetencer.

Indsatsen på de konkrete opgaver kan være meget forskelligartede, alt afhængig af barnets diagnose og udfordringer. Vi varetager eksempelvis opgaver som:

 • Praktisk støtte i hverdagen således barnet eksempelvis kan komme i skole, daginstitution, eller deltage i diverse aktiviteter.
 • Konkret behandling af barnets problemer
 • Aflastning af forældre
 • Pleje og omsorg
 • Leg og stimulation
 • Træning (fysisk)
 • Sondeernæring
 • Sygepleje
 • Medicin administration
 • Sugning af luftveje
 • Overvågning
 • Spisetræning

Fælles for alle opgaver, er at de tilrettelægges i tæt samarbejde med den bevilgende myndighed, som er enten kommune eller region. Indenfor kommunal regi varetager vi opgaver i forhold til Servicelovens (SEL) bestemmelser, som eksempelvis afløsning og aflastning iht. SEL pgf. 84 samt foranstaltninger iht. SEL pgf. 52.

Ved rekruttering af medarbejdere til en konkret opgave, har vi altid en personlig samtale med den enkelte kandidat, således vi sikrer at faglige og personlige kompetencer matcher de krav, der er stillet i forhold til opgaven.

Med udgangspunkt i oplysninger om barnet og familien samt krav til medarbejdernes faglighed og kompetencer, sammensætter vi en bemandingsløsning, der sikrer kvalitet på den enkelte opgave. Hjælpen kan tilrettelægges tværfagligt, således 2 forskellige faggrupper varetager den konkrete opgave.

Vi varetager opgaver, af forskellig varighed og dækker alt fra et mindre timeantal til døgndækning.

Ved etablering af en fast ordning, hvilket vil sige at der over en periode, er behov for en bemandingsløsning med et fast timeantal, vil der blive sammensat et team af mindst mulige antal medarbejdere. Dette mhp. at sikre tryghed og kontinuitet for barnet og familien.

 

Randers

Kristrupvej 37 ​• 8960 Randers SØ
Tlf. 86 13 31 10

Aalborg

Rørdalsvej 27 b ​• 9220 Aalborg Øst
Tlf. 86 13 31 10

Aarhus

Vesterløkken 4 ​• 8230 Åbyhøj
Tlf. 86 13 31 10

København

Herstedoestervej 27-29, unit A • 2620 Albertslund
Tlf. 44 22 31 31.

CareLink bogholderi

Kristrupvej 37 • 8960 Randers SØ
Løn: Karin Lind, tlf. 44 22 31 15
Bogholderi: Ursula Nørgaard, tlf. 44 22 31 14