– Børn & Unge

Om os

Viden

& omhu

Marselisborg er blevet en del af Carelink Gruppen. Marselisborg er nu et stempel for Viden & Omhu i vores arbejde.

Danmarks største velfærdskoncern

Carelink Gruppen er Danmarks største Velfærdkoncern og løfter opgaver inden for alle velfærdsområder. Vores fundament bygger på virksomheder, der har mere end 20 års praksiserfaring inden for hvert sit fagområde. Vi har derfor både bredde og tyngde i vores faglighed og de indsatser, vi leverer.
Vi har et ønske om at skabe en rød tråd imellem alle vores indsatser på tværs af alle fagområder og indsatsbehov. Vi sætter borgeren i centrum og gør det nemt og smidigt at modtage vores indsatser.

Vi udfordrer ikke det eksisterende system; vi støtter det.

Vores unikke styrke
hos Carelinkgruppen

Vores unikke styrke ligger i evnen til at samle specialister og fagfolk inden for velfærdssektoren, og vores fokus er klart: At forbedre velfærden i Danmark og sætte borgeren i centrum. Vi udfordrer ikke det eksisterende system; vi støtter det. Vores mål er at udfylde de potentielle huller i allerede vellykkede kommunale indsatser, hvor der er et behov for supplerende hjælp.

Sammen om bedre velfærd

I Carelink Gruppen har vi et motto, der hedder ”Sammen om bedre velfærd”. Når du vælger Carelink Gruppen, får du derfor ikke kun adgang til vores brede spektrum af ydelser, men også en samarbejdspartner, der er dedikeret til at opnå de bedste resultater inden for det specifikke velfærdsområde. Samarbejde er kernen i vores tilgang, og vi tror, at vi, ved at arbejde sammen, kan opnå de bedste resultater for borgerne (børn, unge og voksne). Vores mål er at styrke selvtilliden og udvikle kompetencerne hos dem, vi betjener, for derved at skabe en positiv indvirkning på samfundet.

Det får du hos Carelinkgruppen

Skræddersyede løsninger:

I Carelinkgruppen tilbyder vi individuelle skræddersyede løsninger for de mest udsatte i samfundet. Vi arbejder helhedsorienteret og har mulighed for, indenfor områderne børn, unge, familie og beskæftigelse, at igangsætte indsatser, der rammer bredt eller specifikt; afhængigt af opgavens art. Vi er ligeledes døgntilgængelige og kan rykke ud med få timers varsel, når en akutsag opstår, og der er behov for en hurtig, effektiv løsning.

Specialister med erfaring:

Vores team består af specialister med mange års erfaring inden for deres specifikke fagområder og tæller pædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker, psykologer, lærere, ergoterapeuter, fysioterapeuter og læger. Vi kan løse de mest komplekse sager, da vores portefølje af medarbejdere kan matches ind i opgaven og løfte tværfagligt, uafhængigt af opgavens historik, kompleksitet og omfang.

Metoder:

Vi tilbyder en bred vifte af indsatser i vores opgaveportefølje og har som følge heraf oparbejdet en tung og bredspektret værktøjskasse af metoder, vi kan tage afsæt i, afhængigt af indsats og behov. Vi anbefaler derfor, at man søger viden via vores hjemmeside eller spørger ind til vores metoder ved et uforpligtende møde, hvor vi kan zoome ind på den specifikke opgave og derved præcisere, hvilke metoder og redskaber, vi gør brug af i den sammenhæng. Vi arbejder dog altid systematisk og ud fra empiri og eksisterende best practice-anbefalinger.

Kvalitetssikring & dokumentation:

For os er det altafgørende, at vi leverer god dokumentation, systematik og høj kvalitet i alle vores ydelser. Vi står på mål for vores kvalitet, og det gør vi, fordi vi vægter vores interne kvalitetssikring højt. Vi stiller høje krav til fagligheden og dokumentationen, både før, under og efter indsatsen.
Vi ønsker at være helt transparente, så vores kunder kan regne med, at det, de bestiller, er det, de får. Når man beder Carelinkgruppen om at løse en opgave, skal det være tydeligt, hvad man får, og hvordan vi løser opgaven. Vi har derfor faste kvalitetsstandarder for alle vores ydelser og stræber efter konstant forbedring.

Den røde tråd:

Der er altid en klar rød tråd i vores arbejde, og man vil altid opleve, at vi taler samme sprog og arbejder efter de samme værdier og principper, uanset om man er kommune eller borger. Vi har særlig fokus på at koordinere vores indsatser, så det for den enkelte opleves som smidigt og nemt at være en del af – også selvom der vil være skift i indsatsen, eller man skal have tilknyttet andre indsatser.

Praksisvidenscenter:

Carelinkgruppen fungerer ligeledes som et praksisvidenscenter. Vi baserer alle vores indsatser på nyeste viden og seneste forskning inden for de specifikke fagområder og kobler dem ovenpå vores egen praksiserfaringer. Vi er hele tiden nysgerrige på egen praksis og gennem kontinuerlig tværgående sparring og udvikling, oversætter vi og integrerer den nye viden i vores indsatser.

Carelinkgruppens praksisvidenscenter tilbyder ligeledes sparring, supervision, vidensdeling, oplæg og kurser, der kan være med til at løfte den samlede opgavevaretagelse eller understøtte særlige indsatser i kommunen.