• Om os

     Carelink Gruppen er Danmarks største velfærdkoncern og løfter opgaver inden for alle velfærdsområder. Vores fundament bygger på virksomheder, der har mere end 20 års praksiserfaring inden for hvert sit fagområde. Vi har derfor både bredde og tyngde i vores faglighed og de indsatser, vi leverer.

     Vi har et ønske om at skabe en rød tråd imellem alle vores indsatser på tværs af alle fagområder og indsatsbehov. Vi sætter borgeren i centrum og gør det nemt og smidigt at modtage vores ydelser.

     Læs mere

 

 

 

 

Sygeplejerske søges til Carelink Nærhospital i Kolding

Er du specialsygeplejerske / sygeplejerske med erfaring inden for ambulant psykiatrisk udredning og behandling af børn og unge?

Kunne du tænke dig at være en del af det Børne- og ungdomspsykiatriske team i en af Danmarks førende, private virksomheder inden for psykiatri? Og vil du gerne være med til at tilbyde hurtigere hjælp til venteliste patienter? Så er det dig, vi søger!

Vi oplever et stærkt stigende behov for psykiatrisk udredning og behandling af børn og unge. Vi søger derfor snarest muligt en erfaren specialsygeplejersker til vores klinik i Kolding.

Som vores nye kollega vil du blive en del af et stærkt tværfagligt miljø, hvor der værnes om den gode udredning og behandling, og hvor vi gør os umage for at vores patienter føler sig trygge.

Vi søger erfarne sygeplejersker helst med en baggrund fra den ambulante børne og ungdomspsykiatri.

Vi forestiller os at du: 

 • Er en erfaren specialsygeplejerske/sygeplejerske inden for børne og ungdomspsykiatri.
 • Har erfaring fra ambulant psykiatrisk udredning og behandling af børn og unge.
 • Er en holdspiller der arbejder positivt og trives i et tværfagligt samarbejde.
 • Er fagligt engageret og motiveret for at indgå i et refleksivt miljø, så vi altid tilbyder den gode behandling.
 • Har lyst og evne til selvstændigt at tilrettelægge, koordinere og træffe beslutninger i udrednings- og behandlingsforløb, herunder arbejde fokuseret og målrettet.
 • Er udviklingsorienteret og fleksibel.
 • Værdsætter og understøtter åbenhed, respekt og tillid.
 • Er kendetegnet ved godt overblik.
 • Har erfaring, lyst og evne til at observere, beskrive og dokumentere både mundtligt og skriftligt.

 

Vi tilbyder:

 • Arbejde i en vækstvirksomhed hvor medindflydelse, gode ideer, løsningsorienteret tilgang og ikke mindst forståelse for processen har stor betydning.
 • En hverdag i et godt arbejdsmiljø, med gode kolleger og tværfaglig sparring, samt en høj grad af medindflydelse.
 • Et udviklingsorienteret nærhospital, der giver dig mulighed for supervision og uddannelse mhp. faglig og personlig udvikling.
 • En række spændende og faglige udfordringer, og et inspirerende miljø til at løse dem i.
 • En klinik, der vægter kvalitet i såvel udrednings- og behandlingsarbejdet, som i samarbejdet tværfagligt internt og eksternt.

Om arbejdet:

Vi skal være et tværfagligt team, der udreder og behandler børn og unge indenfor et bredt psykiatrisk felt. Nærhospitalet har en stor patientgruppe med neuropsykiatriske og affektive vanskeligheder.

Din hverdag vil være knyttet til de sygeplejefaglige opgaver, der er i forbindelse med udredning og behandling, herunder medicinsk afprøvning og opfølgning, samt psykoedukation, rådgivning og vejledning i forhold til både patienter og pårørende.

Du kommer til at arbejde primært med opgaver indenfor børne- og ungdomspsykiatrien. Vi har dog også voksenpsykiatrien, pædiatri og almen medicin hvor vi har et skarpt fokus på, hvordan de forskellige specialer kan berige hinanden, så vi skaber en sammenhængende og relevant udredning og behandling for både børn, unge og voksne

Dine selvstændige opgaver vil være:

 • Medicinkontroller og opstart af behandling
 • Afklarende samtaler / journaloptagelse
 • Anamneseoptag
 • Overlevering af resultat af udredning
 • Konferencer med speciallæger og det øvrige tværfaglige team
 • Planlægning af behandlingsforløb
 • Journalskrivning/samling af forløb til konference
 • Statusattester
 • Netværksmøder
 • Kontaktperson til familier og patienter
 • Individuelle psykoedukative patientforløb
 • Gruppebasserede psykoedukative patientforløb

Løn- og ansættelsesforhold 
Løn efter kvalifikationer. Stillingen er som udgangspunkt 37 timer om ugen, men kan forhandles.

Praktiske oplysninger
Arbejdstid: fuldtid/37 timer eller evt. andet timeantal

Arbejdssted: Carelink Nærhospital Kolding,

Ansættelsesdato: 1. juli 2024 eller snarest muligt

Ansøgningsfrist: 15 maj 2024

Ansættelsessamtaler afvikles løbende.

Kontakt:

Chefsygeplejerske Helle Vibholm

Mail: hevi@carelink.dk

Del denne stilling

Information om stillingen

w

Samtaler holdes løbende

Sydjylland

Kontaktperson

Om Carelink Gruppen

Carelink Gruppens formål er at være med til at understøtte og udvikle det danske velfærdssystem. Vi tror på, det gør en forskel, når det offentlige og det private samarbejder og supplerer hinanden.
Vi arbejder for alle borgere i hele Danmark – på tværs af geografi, alder og behov. Vi giver udsatte familier et rygstød, og vi hjælper stressramte tilbage på jobbet. Vi leverer personale til sygehuse og hjemmepleje. Og gennem Carelink Fonden støtter vi forskning og udvikling inden for social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet.

Carelink Gruppen er det supplement, der får velfærdsdanmark til at hænge sammen. Vi træder til, hvis det uventede sker, når ventelisterne bliver for lange, eller der er mangel på hoveder og hænder.

Carelink Gruppen – Sammen om bedre velfærd