Sundhedssektor

CareLink formidler kvalificerede medarbejdere til vikariater indenfor alle sundhedsfaglige og pædagogiske specialer. Vi dækker hele landet, og alle opgaver. Lige fra akutte vikariater, der skal besættes med få timers frist, over kortere vikariater, og til længerevarende opgaver. 

Vore kunder er regioner, kommuner, private virksomheder og privatpersoner.

Vi leverer bl.a. medarbejdere til: hospitaler, hjemmepleje, plejehjem, distriktscentre, pædagogiske institutioner, institutioner for børn, unge og voksne med psykiske lidelser, privathospitaler, lægehuse, specielklinikker samt børne og respirationsteams. 

Vi formidler medarbejdere indenfor følgende faggrupper.

 • Sygeplejersker
 • Plejehjemsassistenter
 • Sygehjælpere
 • Plejere
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Social- og sundhedshjælpere
 • Handicaphjælpere
 • Plejemedhjælpere (ufaglærte med erfaring fra sundhedssektoren kan udføre praktisk bistand og rengøring)
 • Jordemødre
 • Psykriatimedarbejdere
 • Pædagog
 • Pædagogmedhjælpere
 • Pædagogisk assistenter
 • Socialrådgivere 

Randers

Kristrupvej 37 ​• 8960 Randers SØ
Tlf. 86 13 31 10

Aalborg

Rørdalsvej 27 b ​• 9220 Aalborg Øst
Tlf. 86 13 31 10

Aarhus

Vesterløkken 4 ​• 8230 Åbyhøj
Tlf. 86 13 31 10

København

Herstedoestervej 27-29, unit A • 2620 Albertslund
Tlf. 44 22 31 31.

CareLink bogholderi

Kristrupvej 37 • 8960 Randers SØ
Løn: Karin Lind, tlf. 44 22 31 15
Bogholderi: Ursula Nørgaard, tlf. 44 22 31 14