Sundhedssektor

CareLink formidler kvalificerede medarbejdere til vikariater indenfor alle sundhedsfaglige og pædagogiske specialer. Vi dækker hele landet, og alle opgaver. Lige fra akutte vikariater, der skal besættes med få timers frist, over kortere vikariater, og til længerevarende opgaver. 

Vore kunder er regioner, kommuner, private virksomheder og privatpersoner.

Vi leverer bl.a. medarbejdere til: hospitaler, hjemmepleje, plejehjem, distriktscentre, pædagogiske institutioner, institutioner for børn, unge og voksne med psykiske lidelser, privathospitaler, lægehuse, specielklinikker samt virksomheder inden for medicinalindustrien, forsikringsbranchen mm. 

Vi formidler medarbejdere indenfor følgende faggrupper.

 • Sygeplejersker
 • Plejehjemsassistenter
 • Sygehjælpere
 • Plejere
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Social- og sundhedshjælpere
 • Handicaphjælpere
 • Plejemedhjælpere (ufaglærte med erfaring fra sundhedssektoren kan udføre praktisk bistand og rengøring)
 • Jordemødre
 • Psykriatimedarbejdere
 • Pædagog
 • Pædagogmedhjælpere
 • Pædagogisk assistenter

Randers

Kristrupvej 37 ​• 8960 Randers SØ
Tlf. 86 13 31 10 ​• Fax 86 13 31 11

Aalborg

Ebberupvej 1 ​• 9220 Aalborg Øst
Tlf. 96 19 31 10 ​• Fax 86 13 31 11

København

Høffdingsvej 34 • 2500 Valby
Tlf. 44 22 31 31. • Fax 86 13 31 11

CareLink bogholderi

Kristrupvej 37 • 8960 Randers SØ
Løn: Karin Lind, tlf. 44 22 31 15
Bogholderi: Ursula Nørgaard, tlf. 44 22 31 14