Respiratorisk overvågning og aflastning i eget hjem

CareLink har opbygget en gruppe af omsorgsfulde og empatiske vikarer, der er godt rustet til at udføre opgaver indenfor hjælp, støtte og aflastning til handicappede, syge og døende i eget hjem. Alle er professionelle, kompetente og med erfaring med de specielle vilkår, der er ved at komme i private hjem.

Gruppen påtager sig opgaver omkring:

Ventilatøropgaver og respiratorisk hjælp i eget hjem

Vi tilbyder sundhedsfaglige medarbejdere med både uddannelse og erfaring i ventilationsopgaver og respiratorisk overvågning til respirator- eller maskebrugere, der har brug for hjælp til den daglige anvendelse samt overvågning.

CareLinks respirator borgere får alle et fast team bestående af 6 uddannede vikarer, plus 2 afløsere som kan træde til ved sygdom og ferie mm.   De varetager de respiratoriske opgaver, pleje og praktisk hjælp afhængig af hvilken type opgave det er. Der bliver lavet en vagtplan som borgeren får ud i hjemmet - typisk for 3.mdr af gangen. 

CareLink har en teamleder ansat med 20 års erfaring i respirator brugere, som sammensætter disse team. Laver vagtplaner, tilser borgerne og tager sig af evt. problemstillinger.

Hjælp til handicappede

CareLinks vikarer varetager opgaver for personer med alle typer af handicap. Opgaverne kan være både i og udenfor hjemmet. Det være sig direkte hjælp til den handicappede selv, som muliggør deltagelse i sociale arrangementer, fritidsinteresser eller ferierejser. Eller hjælp i hjemmet, så pårørende aflastes.

Støtte under sygdomsforløb

Under et længerevarende sygdomsforløb har CareLinks vikarer mulighed for at yde støtte, når der er mest brug for det. Fx på dage efter behandling

Støtte efter hospitalsophold

Efter et hospitalsophold kan det være udfordrende at blive udskrevet, og følelsen af ikke at være helt klar til at vende tilbage til det daglige liv i hjemmet er naturlig. CareLink tilbyder assistance, til personlig pleje, eller praktiske opgaver i hjemmet, så som indkøb, madlavning, lettere rengøring eller mindre opgaver med husdyr.

Døende i eget hjem

I situationer hvor døende ønsker at blive i eget hjem, eller hvor en plads på hospice ikke er en mulighed. Kan CareLinks vikarer, være med til at sikre et værdigt og omsorgsfuldt forløb for den døende i eget hjem.

Vi varetager den personlige pleje, praktiske opgaver i hjemmet, som fx lettere rengøring, indkøb og madlavning, samt støtte og vejledning af de pårørende.

Randers

Kristrupvej 37 ​• 8960 Randers SØ
Tlf. 86 13 31 10

Aalborg

Rørdalsvej 27 b ​• 9220 Aalborg Øst
Tlf. 86 13 31 10

Aarhus

Vesterløkken 4 ​• 8230 Åbyhøj
Tlf. 86 13 31 10

København

Herstedoestervej 27-29, unit A • 2620 Albertslund
Tlf. 44 22 31 31.

CareLink bogholderi

Kristrupvej 37 • 8960 Randers SØ
Løn: Karin Lind, tlf. 44 22 31 15
Bogholderi: Ursula Nørgaard, tlf. 44 22 31 14