Handicap

CareLinks pædagogiske vikarer varetager individuel intensiv omsorg, pleje, støtte og vejledning til alle dagligdagens aktiviteter og gøremål for børn og voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Det pædagogiske personale har erfaring med at yde massivt støtte til borgere med en ADHD diagnose, autisme/asbergers syndrom, medfødt og erhvervet hjerneskade og udviklingshæmmede borgere.

Vikarerne er erfarne indenfor bostøtte til borger i egen bolig, boliger med bostøtte, bofællesskaber, specialtilbud, senhjerneskadecenter, dagtilbud og beskyttet beskæftigelse.

CareLink formidler erfarne pædagogisk personaler indenfor følgende faggrupper:

  • Pædagoger
  • Pædagogmedhjælpere
  • Pædagogisk assistenter

 

Randers

Kristrupvej 37 ​• 8960 Randers SØ
Tlf. 86 13 31 10

Aalborg

Rørdalsvej 27 b ​• 9220 Aalborg Øst
Tlf. 86 13 31 10

Aarhus

Vesterløkken 4 ​• 8230 Åbyhøj
Tlf. 86 13 31 10

København

Herstedoestervej 27-29, unit A • 2620 Albertslund
Tlf. 44 22 31 31.

CareLink bogholderi

Kristrupvej 37 • 8960 Randers SØ
Løn: Karin Lind, tlf. 44 22 31 15
Bogholderi: Ursula Nørgaard, tlf. 44 22 31 14