Børnehandicapområdet

CareLink tilbyder kompetente og kvalificerede bemandingsløsninger indenfor børnehandicapområdet, hvor der tages udgangspunkt i barnets behov. Løsningerne kan være såvel i eget hjem som på døgninstitution, og der arbejdes altid fokuseret på at tilrettelægge en løsning, der tilgodeser det enkelte barn og familien.

Rent diagnosemæssigt er det et bredt område, vi varetager. Der kan være tale om eksempelvis følgende diagnoseområder:

 • Psykiatriske diagnoser
 • Fysiske handicaps
 • Hjerneskade
 • Muskelsvind
 • Epilepsi
 • Præmature (for tidligt fødte)
 • Sjældne kroniske lidelser
 • Spiseforstyrrelser
 • Mave- tarm problematikker
 • Hjertesyge børn
 • Kræft

Indsatsen på de konkrete opgaver kan være meget forskelligartede, alt afhængigt af barn og diagnose. Vi varetager eksempelvis opgaver som:

 • Sondeernæring
 • Sygepleje
 • Medicingivning
 • Leg og stimulation
 • Træning (fysisk)
 • Sugning af luftveje
 • Overvågning
 • Spisetræning
 • Generel praktisk støtte i hverdagen, således barnet eksempelvis kan komme i skole, daginstitution, eller deltage i diverse aktiviteter.

 

Fælles for alle opgaver er, at de tilrettelægges i tæt samarbejde med den bevilgende myndighed, som er enten kommune eller region. I kommunalt regi er der oftest tale om bevilling af afløsning eller aflastning i henhold til Lov om Social Service paragraf 84.

Ved rekruttering af medarbejdere til en konkret opgave har vi altid en personlig samtale med den enkelte kandidat, således vi sikrer, at faglige og personlige kompetencer matcher de krav, der er stillet i forhold til opgaven.

Med udgangspunkt i oplysninger om barnet og familien samt krav til medarbejdernes faglighed og kompetencer sammensætter vi en bemandingsløsning, der sikrer kvalitet på den enkelte opgave. Vi varetager opgaver af forskellig varighed og dækker alt fra få timer til døgndækning.

 

Ved etablering af en fast ordning, hvilket vil sige, at der over en periode er behov for en bemandingsløsning med et fast timeantal, vil der blive sammensat et team af mindst muligt antal medarbejdere. Dette mhp. at sikre tryghed og kontinuitet for barnet og familien.

Randers

Kristrupvej 37 ​• 8960 Randers SØ
Tlf. 86 13 31 10 ​• Fax 86 13 31 11

Aalborg

Ebberupvej 1 ​• 9220 Aalborg Øst
Tlf. 96 19 31 10 ​• Fax 86 13 31 11

København

Høffdingsvej 34 • 2500 Valby
Tlf. 44 22 31 31. • Fax 86 13 31 11

CareLink bogholderi

Kristrupvej 37 • 8960 Randers SØ
Løn: Karin Lind, tlf. 44 22 31 15
Bogholderi: Ursula Nørgaard, tlf. 44 22 31 14