Whistleblowerordning

Carelink Gruppens whistleblowerordning

Carelink Gruppens whistleblowerordning har til formål at øge mulighederne for, at Carelink Gruppens medarbejdere og samarbejdspartnere kan ytre sig om kritisable forhold på arbejdspladsen uden at frygte for negative konsekvenser. Formålet med whistleblowerordningen er således at sikre åbenhed og gennemsigtighed i forhold til eventuelle (lov)overtrædelser og alvorlige uregelmæssigheder.

Oplysninger, der kan indberettes om

Carelink Gruppens whistleblowerordning kan anvendes til indberetning af oplysninger om alvorlige overtrædelser eller øvrige alvorlige forhold, som ikke nødvendigvis kan henføres til en bestemt lovovertrædelse. Der kan indberettes om forhold, der har fundet sted eller vil finde sted i Carelink Gruppen.

En lovovertrædelse eller et øvrigt forhold vil som udgangspunkt være alvorligt, hvis det er i offentlighedens interesse at få det frem i lyset. Overtrædelser af bagatelagtig karakter er ikke omfattet, ligesom overtrædelser af uvæsentlige bestemmelser heller ikke er omfattet.

Indberetninger om whistleblowerens eget ansættelsesforhold er som udgangspunkt ikke omfattet, medmindre der er tale om seksuel chikane eller grov chikane.

Oplysninger om øvrige forhold, herunder oplysninger om overtrædelser af interne retningslinjer af mindre alvorlig karakter, som bl.a. regler om sygefravær, påklædning og oplysninger om andre personalerelaterede konflikter på arbejdspladsen, vil som udgangspunkt ikke anses som grove overtrædelser og skal dermed ikke indberettes til Carelink Gruppens whistleblowerordning. Sådanne oplysninger kan i overensstemmelse med gældende retningslinjer indgives til nærmeste leder eller HR-afdeling. 

Du kan bruge whistleblowerordningen til at indberette alvorlige forhold eller mistanke om alvorlige forhold, du måtte have vedrørende adfærd fra Carelink Gruppens medarbejdere eller andre, der handler på vegne af Carelink Gruppen.

Alvorlige forhold, der kan indberettes, kan for eksempel være:

 • økonomisk kriminalitet som underslæb, bestikkelse, bedrageri og dokumentfalsk
 • fysisk vold og seksuel misbrug, overgreb eller krænkelse
 • udøvelse af ulovlig diskrimination
 • brug af børnearbejde
 • overtrædelse af menneskerettigheder
 • grov chikane
 • uberettiget brug af Carelinks midler
 • korruption
 • anden ulovlig adfærd

Det forudsættes, at whistlebloweren er i god tro om oplysningernes rigtighed.

Inden du sender en indberetning, er det vigtigt at du grundigt har læst og forstået Carelink Gruppens whistleblowerpolitik. 

Du kan læse Carelink Gruppens whistleblowerpolitik her

Alle indberetninger er i udgangspunkt anonyme og anonymiteten sikres igennem systemets opsætning. Hvis du ønsker at indgive en ikke anonym henvendelse, skal du skrive dit navn og kontakt oplysninger i systemets besked funktion. Carelink Gruppen sikrer anonymitet i videst muligt omfang, når vi behandler sagen.

  Opret indberetning

  Vi bruger et system til at håndtere indberetningen så de relevant personer bliver informeret. Til dette bruger vi et eksternt system og du vil derfor komme til en ny hjemmeside, når du opretter en indberetning.