Whistleblowerordning

Carelinks whistleblowerordning

Carelinks whistleblowerordning har til formål at øge mulighederne for, at Carelinks medarbejdere kan ytre sig om kritisable forhold på arbejdspladsen uden at frygte for negative konsekvenser. Formålet med whistleblowerordningen er således at sikre åbenhed og gennemsigtighed i forhold til eventuelle (lov)overtrædelser og alvorlige uregelmæssigheder.

Oplysninger, der kan indberettes om

Carelinks whistleblowerordning kan anvendes til indberetning af oplysninger om alvorlige overtrædelser eller øvrige alvorlige forhold, som ikke nødvendigvis kan henføres til en bestemt lovovertrædelse. Der kan indberettes om forhold, der har fundet sted eller vil finde sted i Carelink.

En lovovertrædelse eller et øvrigt forhold vil som udgangspunkt være alvorligt, hvis det er i offentlighedens interesse at få det frem i lyset. Overtrædelser af bagatelagtig karakter er ikke omfattet, ligesom overtrædelser af uvæsentlige bestemmelser heller ikke er omfattet.

Indberetninger om whistleblowerens eget ansættelsesforhold er som udgangspunkt ikke omfattet, medmindre der er tale om seksuel chikane eller grov chikane.

Oplysninger om øvrige forhold, herunder oplysninger om overtrædelser af interne retningslinjer af mindre alvorlig karakter, som bl.a. regler om sygefravær, påklædning og oplysninger om andre personalerelaterede konflikter på arbejdspladsen, vil som udgangspunkt ikke anses som grove overtrædelser og skal dermed ikke indberettes til Carelinks whistleblowerordning. Sådanne oplysninger kan i overensstemmelse med gældende retningslinjer indgives til nærmeste leder eller HR-afdeling. 

Du kan bruge indberetningsformularen til at indberette alvorlige forhold eller mistanke om alvorlige forhold, du måtte have vedrørende adfærd fra Carelinks medarbejdere eller andre, der handler på vegne af Carelink.

 

Alvorlige forhold, der kan indberettes, kan for eksempel være:

  • økonomisk kriminalitet som underslæb, bestikkelse, bedrageri og dokumentfalsk
  • fysisk vold og seksuel misbrug, overgreb eller krænkelse
  • udøvelse af ulovlig diskrimination
  • brug af børnearbejde
  • overtrædelse af menneskerettigheder
  • grov chikane
  • uberettiget brug af Carelinks midler
  • korruption
  • anden ulovlig adfærd

Det forudsættes, at whistlebloweren er i god tro om oplysningernes rigtighed.

Inden du sender en indberetning, er det vigtigt at du grundigt har læst og forstået Carelinks whistleblowerpolitik. 

Du kan læse Carelinks whistleblowerpolitik her

Carelink opfordrer til, at du anfører dit navn i indberetningen, da det kan være vanskeligt at undersøge din sag, hvis du vælger at være anonym. Carelink sikrer anonymitet i videst muligt omfang, når vi behandler sagen.

Indsend en indberetning

Har du spørgsmål?

Betina Skeel Jakobsen 

HR og rekrutterings chef hos Carelink

+45 44 22 42 41
bsj@carelink.dk