VIGTIG INFORMATION OM CORONA VIRUS

Indledning

Sundhedsstyrelsen har i går besluttet at styrke den forebyggende indsats for at inddæmme smitterisikoen for COVID-19 (Coronavirus). Indsatsen sker for at beskytte de særligt udsatte og sårbare grupper. De foreløbige opgørelser viser, at ældre og borgere med kronisk sygdom med f.eks. hjerte-karsyg-dom, sukkersyge, kroniske lunge- eller luftvejssygdomme eller kræftsygdom kan have en risiko for at blive mere syge ved smitte med ny coronavirus.                    

Alt personale på sundheds- og ældreområdet, der har direkte kontakt til borgere og patienter skal blive hjemme i 14 dage, hvis de – efter 18. februar - er udrejst fra et af de særlige risikoområder, hvor der vedvarende og udbredt smittespredning med COVID-19.

 

Anbefalingen gælder alt personale, som arbejder i sundheds- og ældresektoren og har direkte kontakt til borgere og patienter. Dette omfatter, men ikke begrænset til: plejehjem/-centre, hjemmepleje og hjemmesygepleje til borgere i eget hjem, sundhedshuse, sygeplejeklinikker, sundhedspleje, tandpleje, genoptræningscentre, rehabiliteringscentre, senhjerneskadecentre, sygehuse mv.

.

Herudover kan der være personale på socialområdet, som har direkte kontakt til særligt udsatte og svækkede borgere fx børn eller voksne med betydelige funktionsnedsættelser.

Tro og love-erklæring

Som vikar hos CareLink bedes du bekræfte, at du ikke har opholdt dig i et af nedenstående områder eller har været i kontakt med personer som er smittet med eller under mistanke om smitte af Corona Virus (COVID-19).

undefined

Du bekræfter samtidig at du følger sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og du har gjort dig bekendt med Sundhedsstyrelsens anbefalinger på sst.dk/corona.

Brud med ovennævnte anbefalinger vil føre til øjeblikkeligt ophør af samarbejdet med CareLink.

Du bedes skriftlig bekræfte med et OK pr. mail eller SMS til CareLink at du følger ovenstående anbefalinger. Når vi modtager din bekræftelse, vil der blive åbnet op for at du igen kan tage fremtidige vagter.

Denne informationsskrivelse er udsendt pr. mail samt SMS og kan desuden læses på CareLinks Facebook side samt på CareLink.dk.

CareLink anser derfor informationen som leveret og samarbejdet vil derfor ophøre, såfremt anbefalingerne ikke følges uanset om CareLink modtager din bekræftelse på denne informationsskrivelse eller ej.

 

Med venlig hilsen

 

Brian Rosenberg

Adm. Direktør, CareLink A/S

Randers

Kristrupvej 37 ​• 8960 Randers SØ
Tlf. 86 13 31 10

Aalborg

Rørdalsvej 27 b ​• 9220 Aalborg Øst
Tlf. 86 13 31 10

Aarhus

Vesterløkken 4 ​• 8230 Åbyhøj
Tlf. 86 13 31 10

København

Herstedoestervej 27-29, unit A • 2620 Albertslund
Tlf. 44 22 31 31.

CareLink bogholderi

Kristrupvej 37 • 8960 Randers SØ
Løn: Karin Lind, tlf. 44 22 31 15
Bogholderi: Ursula Nørgaard, tlf. 44 22 31 14