Persondatapolitik

Hos CareLink A/S prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. Nærværende persondatapolitik fastlægger klare retningslinjer for CareLinks måde at behandle dine personoplysninger på. I det følgende redegøres for, hvordan vi anvender de personlige oplysninger, som du afgiver, når du sender os en ansøgning, udfylder vores kontaktformular, og når du besøger vores website.

Vi opbevarer dine oplysninger indtil givne tidsfrist, eller til du beder os om andet. Hvis du ikke ønsker, at vi opbevarer dine oplysninger, kan du give os besked på e-mail til vikar@carelink.dk eller ringe til os på tlf.: 86133110.

 

Persondatapolitik                   

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

CareLink A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

CareLink A/S

Kristrupvej 37 8960 Randers SØ

CVR-nr.: 30568176 

Telefon: 86133110

E-mail adresse: vikar@carelink.dk

 

Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

 

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger:

Formål: Du kan besøge vores hjemmesider uden at lade dig registrere, og det vil kun være hvis du sender en ansøgning, eller hvis du som kunde beder om at blive kontaktet, at vi gemmer dine oplysninger.

Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger:

 

Formål: For at kunne behandle din ansøgning registrerer vi i forbindelse med modtagelsen af ansøgningen dine personoplysninger i vores it-system.

 

Hvilke typer personoplysninger behandler vi:

 1. Navn og adresse
 2. CPR. Nummer
 3. Telefonnummer
 4. E-mailadresse
 5. Din uddannelse
 6. Dine kompetencer og kvalifikationer
 7. Dit CV og erhvervserfaring
 8. Andre relevante dokumenter, eks. Kursusbeviser, som du sender i forbindelse med din ansøgning

Hvilke typer personoplysninger behandler vi, hvis du er ny kunde og ønsker at blive kontaktet via kontaktformular på hjemmesiden:

 1. Firma/Institution
 2. Navn og adresse
 3. E-mail adresse
 4. Telefonnummer  

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • Du opgiver selv de oplysninger, som du sender til os via hjemmesiden.

Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Vi opbevarer dine personoplysninger i 3 måneder, når du sender os en ansøgning. Herefter slettes oplysningerne. Du har efter persondataloven nogle rettigheder i forbindelse med vores behandling af din ansøgning og dine personoplysninger, da dette i meget vidt omfang foregår elektronisk.

Du har i den forbindelse ret til at:

 • Få at vide, at vi har samlet oplysninger om dig og gemt dem i vores it-system.
 • Få at vide, hvilke oplysninger om dig, vi har indsamlet og brugt i vores behandling af din ansøgning.
 • Se oplysningerne, og bede om, at vi retter eller sletter oplysninger mv., hvis du mener de fx er forkerte.

Personoplysninger, der indsamles som led i rekrutteringsprocessen, vil blive behandlet med den fornødne sikkerhed og fortrolighed, og oplysningerne vil alene være tilgængelige for et begrænset antal medarbejdere, for hvem adgangen til personoplysningerne er nødvendig og relevant, herunder personalekonsulenter samt HR-medarbejdere.

Opbevaring af dine personoplysninger:

 • Hvis du får afslag på din ansøgning, vil vi hurtigst muligt – og som udgangspunkt senest 3 måneder efter, at du har modtaget afslaget – slette de oplysninger, som vi har modtaget og behandlet i forbindelse med rekrutteringsprocessen.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning

Dette er 1. version af CareLink A/S persondatapolitik skrevet 4. maj 2018

                     

Randers

Kristrupvej 37 ​• 8960 Randers SØ
Tlf. 86 13 31 10

Aalborg

Rørdalsvej 27 b ​• 9220 Aalborg Øst
Tlf. 86 13 31 10

Aarhus

Vesterløkken 4 ​• 8230 Åbyhøj
Tlf. 86 13 31 10

København

Herstedoestervej 27-29, unit A • 2620 Albertslund
Tlf. 44 22 31 31.

CareLink bogholderi

Kristrupvej 37 • 8960 Randers SØ
Løn: Karin Lind, tlf. 44 22 31 15
Bogholderi: Ursula Nørgaard, tlf. 44 22 31 14