• Om os

     Carelink Gruppen er Danmarks største velfærdkoncern og løfter opgaver inden for alle velfærdsområder. Vores fundament bygger på virksomheder, der har mere end 20 års praksiserfaring inden for hvert sit fagområde. Vi har derfor både bredde og tyngde i vores faglighed og de indsatser, vi leverer.

     Vi har et ønske om at skabe en rød tråd imellem alle vores indsatser på tværs af alle fagområder og indsatsbehov. Vi sætter borgeren i centrum og gør det nemt og smidigt at modtage vores ydelser.

     Læs mere

Ledsagerordninger

Ledsagerordning til borgere med særlige behov

Ledsageordningen er et tilbud om hjælp til personer, som på grund af varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes alene udenfor hjemmet.

Det kan f.eks. være:

 • Kørestolsbrugere og andre med svære bevægelseshandicap
 • Blinde og svagsynede
 • Personer med udviklingshæmning, hjerneskade eller udviklingsforstyrrelser

Ledsageordningen visiteres efter Lov om social Service §97, voksne mellem 18 og 67 år. Ledsageordning, som allerede er tildelt borgeren, kan bevares, selvom borgeren er over 67 år.

Man kan som voksen mellem 18 og 67 år få bevilliget en ledsagerordning uanset boform.

I Carelink Gruppen tilbyder vi ledsageordning til borgere med særlige behov således, at man som borger får mulighed for at deltage i frivillige aktiviteter og sociale sammenkomster.

Hvem kan få en rejseledsager?

Er du mellem 12 og 67 år, og har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge om kommunal bevilliget rejseledsager via borger.dk

Ordningen er et ekstra tilbud til personer med handicap, og ordningen kan derfor ikke erstatte andre former for hjælp som eksempelvis praktisk hjælp i hjemmet.

Carelink Gruppen har den fornødne erfaring med rejseledsagelse

Afhængig af, hvilken form for ledsagelse der er aktuel for dig, tilbyder Carelink Gruppen rejseledsagere inden for følgende faggrupper:

 • Sygeplejersker
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Social- og sundhedshjælpere
 • Pædagoger
 • Ufaglærte

Det er forskelligt fra person til person, hvad der bringer kvalitet i livet, og derfor er det også individuelt, hvad man ønsker at benytte rejseledsagelse til. For at finde den rette ydelse er det derfor vigtigt, at vi afstemmer ønsker, og forventninger, så vi kan skabe den bedste individuelle løsning.

Kontakt os med dine ønsker og vi vil vende tilbage til dig for afklaring af dine konkrete ønsker og muligheder.

Har du spørgsmål?

Vil du være vikar?

Ønsker du mere frihed, flere udfordringer og en attraktiv løn? Og har du den faglige stolthed til at udvise omsorg og respektfuld pleje til vores borgere og patienter?

Så er du godt på vej til at blive en del af Danmarks største sundhedsfaglige vikarbureau.

Har du spørgsmål til arbejdet som vikar, så kan du finde svar i vores FAQ.

Vil du være kunde?

Vi står til rådighed for spørgsmål.

Faglig chef

Mette Ladefoged

44224243
mla@carelink.dk

Kontakt os

Vil du høre mere om vores rejseledsagelse, er du velkommen til at kontakte os. Ring til os på telefon 44 22 42 43 eller på e-mail: teams@carelink.dk.