Persondatapolitik

Vi passer godt på dine oplysninger

Hos Carelink arbejder vi hele tiden på at være de mest sympatiske og de bedste i branchen. Vi har fuld fart over feltet og er nu et af de største vikarbureauer inden for sundhedssektoren i Danmark.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 

Carelink A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om borgere. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor. 

Carelink A/S  

Alsvej 21, 1 sal  8940 Randers SV  

CVR-nr.: 30568176  

Telefon: 86133110  

E-mailadresse: bro@carelink.dk 

Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger: 

Formål: Du kan besøge vores hjemmesider uden at lade dig registrere og det vil kun være hvis du sender en ansøgning eller hvis du som kunde beder om at blive kontaktet, at vi gemmer dine oplysninger.  

Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger: 

Formål: For at kunne behandle din ansøgning registrerer vi i forbindelse med modtagelsen af ansøgningen dine personoplysninger i vores it-system.  

Hvilke typer personoplysninger behandler vi:  

 1. Navn og adresse 
 2. CPR. Nummer
 3. Telefonnummer
 4. E-mailadresse 
 5. Din uddannelse 
 6. Dine kompetencer og kvalifikationer
 7. Dit CV og erhvervserfaring 
 8. Andre relevante dokumenter eks. kursusbeviser og straffeattest som du sender i forbindelse med din ansøgning.

Hvilke typer personoplysninger behandler vi hvis du er ny kunde og ønsker at blive kontaktet via kontaktformular på hjemmesiden:
 

 1. Firma/Institution 
 1. Navn og adresse  
 1. E-mail adresse  
 1. Telefonnummer    

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra: 

 • Du opgiver selv de oplysninger som du sender til os via hjemmesiden.  

Opbevaring af dine personoplysninger: 

 • Vi opbevarer dine personoplysninger i 6 måneder når du sender os en ansøgning, hvor efter de vil blive slettet igen. 

Du har efter persondataloven nogle rettigheder i forbindelse med vores behandling af din ansøgning og dine personoplysninger, fordi dette i meget vidt omfang foregår elektronisk.  

Du har i den forbindelse ret til at:  

– få at vide, at vi har samlet oplysninger om dig og gemt dem i vores it-system,  

– få at vide, hvilke oplysninger om dig, vi har indsamlet og brugt i vores behandling af din ansøgning,  

– se oplysningerne, og  

– bede om, at vi retter eller sletter oplysninger mv., hvis du mener de fx er forkerte. 

Personoplysninger, der indsamles som led i rekrutteringsprocessen, vil blive behandlet med den fornødne sikkerhed og fortrolighed, og oplysningerne vil alene være tilgængelige for et begrænset antal medarbejdere, for hvem adgangen til personoplysningerne er nødvendig og relevant, herunder Personalekonsulenter samt HR-medarbejdere. 

Opbevaring af dine personoplysninger: 

 • Hvis du får afslag på din ansøgning, vil vi hurtigst muligt – og som udgangspunkt senest 6 måneder efter, at du har modtaget afslaget – slette de oplysninger, som vi har modtaget og behandlet i forbindelse med rekrutteringsprocessen.
   

Dine rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

Ret til begrænsning af behandling 

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. 

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. 

Klage til Datatilsynet  

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 

Dokumentoplysning 

Dette er 1 version af Carelink A/S persondatapolitik skrevet 4. maj 2018  

 

 

Har du spørgsmål?

Betina Skeel Jakobsen 

Hr- og rekrutteringschef

+45 44 22 42 41
bsj@carelink.dk