Social og sundhedsassistent til fast aftenvagt på Bernadottegården

24. september 2019
Vi søger en engageret social- og sundhedsassistent til en fast stilling, for at kunne dække behovet for SSA-opgaver i aftenvagten.
Stillingen er på 30 timer, med tiltrædelse senest 01.12.2019 eller hurtigst muligt.
Arbejdstiden ligger fortrinsvis i aftentimerne. Du skal arbejde hver anden weekend i de ulige uger.

Vores fokus er på beboernes hverdagsliv ud fra en rehabiliterende tilgang.
For os er det afgørende, at vi arbejder fagligt velfunderet – og med øje for, hvad der giver livkvalitet til den enkelte. Vi arbejder med et fast tilhørsforhold til en afdeling, men vi arbejder også på tværs i alle afdelinger, når det giver mening og altid med beboerne i centrum.

Lige nu arbejder vi med at udvikle de faglige vilkår for aftenvagterne, og skabe bedre overleveringer imellem vagtlagene. Derfor er der altid en af aftenvagterne, der møder 14-22, og det vil være ca. 3 vagter om måneden, resten af vagterne er med mødetiden 15-23.

Vi tilbyder en attraktiv arbejdsplads, hvor vi hele tiden har fokus på udvikling og faglig sparring. Vi vægter samarbejdet højt, både i den enkelte gruppe, men også på tværs af grupperne. Vi har gode fysiske rammer og et godt arbejdsmiljø.
 
Vigtigst af alt, er det, at det vi gør, skal give mening for os alle sammen og i forhold til kerneopgaven. 
 
For at komme i betragtning til stillingen, forventer vi at du:
 • er uddannet social- og sundhedsassistent
 • har evne og vilje til at arbejde tværfagligt og fleksibelt
 • kan bevare overblikket i pressede situationer
 • vil og kan bidrage til et godt og positivt arbejdsmiljø
 • har gode IT kundskaber.
 • har rummelighed og tålmodighed – og formår at skabe gensidig tillid
 • er klar til at arbejde anerkendende ud fra en værdibaseret tilgang
 • Kan finde og skabe mening i en hverdag med høj kompleksitet
 • har humor og sund fornuft
 • er selvstændig og beslutsom, og kan gribe friheden i forhold til at handle med et fagligt og borgerorienteret afsæt.
 • tænker fleksibelt i forhold til beboerne / borgerne, kollegaerne og de daglige opgaver.
   
  Ansøgningsfrist 16.10.2019
  Ansættelsessamtaler forventes afholdt 22.10.2019.
   
  Yderligere oplysninger vedr. stillingen kan fås ved henvendelse til:
  Centerleder, Frank Johansen, tlf.: 97 11 46 67 - frajo@mariagerfjord.dk

  eller gruppekoordinator Tove Revsbæk, tlf.: 97 11 46 77

På Bernadottegården, Hadsund  er der 48 plejeboliger og et tilhørende dagcenter. Her arbejder fagligt engagerede medarbejdere sammen med beboere, pårørende og frivillige om at skabe en hverdag, hvor beboere støttes til at leve livet som de ønsker med højest mulig livskvalitet ved at bruge deres egne ressourcer.
Der arbejdes målrettet med rehabilitering bl.a. gennem fysiske og sociale aktiviteter.
I Mariagerfjord Kommune udvikler vi ”Fremtidens plejecentertilbud”. Det indeholder en hverdagskultur hvor håb, energi og sammenhæng er nøglebegreber. Vi skaber og går vejen sammen med borgeren, begyndende ved indflytningen, i hverdagen og ved livets afslutning.
 

Mariagerfjord Kommune har cirka 42.000 indbyggere og er placeret midt imellem de store jyske byer Aalborg, Aarhus, Viborg og Randers. Vores vision er, at området omkring Danmarks smukkeste fjord skal være et attraktivt sted at bo, leve og arbejde. Det betyder blandt andet, at vi har fokus på at være en attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø. Vi møder hinanden med åbenhed, tillid og respekt og hver dag gør vi vores bedste for at give den enkelte borger en professionel service. Derfor er det også vigtigt for os, at alle vores medarbejdere og ledere løbende har mulighed for at udvikle sig både faglige og personligt.

Randers

Kristrupvej 37 ​• 8960 Randers SØ
Tlf. 86 13 31 10 ​• Fax 86 13 31 11

Aalborg

Ebberupvej 1 ​• 9220 Aalborg Øst
Tlf. 86 13 31 10 ​• Fax 86 13 31 11

Aarhus

Vesterløkken 4 ​• 8230 Åbyhøj
Tlf. 86 13 31 10 ​• Fax 86 13 31 11

København

Høffdingsvej 34 • 2500 Valby
Tlf. 44 22 31 31. • Fax 86 13 31 11

CareLink bogholderi

Kristrupvej 37 • 8960 Randers SØ
Løn: Karin Lind, tlf. 44 22 31 15
Bogholderi: Ursula Nørgaard, tlf. 44 22 31 14