Bernadottegården søger Social- og sundhedsassistent til en midlertidig stilling

08. maj 2019

Bernadottegården søger en engageret social- og sundhedsassistent til en midlertidig stilling, for at kunne dække behovet for SSA-opgaver i aftenvagten.

Stillingen er på 30 timer, med tiltrædelse hurtigst muligt.
Ansættelsen er i en måned, med mulighed for forlængelse.
Arbejdstiden ligger fortrinsvis i aftentimerne. Du skal arbejde hver anden weekend i de lige uger.

Vores fokus er på beboernes hverdagsliv ud fra en rehabiliterende tilgang. For os er det afgørende, at vi arbejder fagligt velfunderet – og med øje for, hvad der giver livkvalitet til den enkelte.
Vi arbejder på tværs i alle afdelinger og altid med beboerne i centrum.
Vi tilbyder en attraktiv arbejdsplads, hvor vi hele tiden har fokus på udvikling og faglig sparring.
Vi vægter samarbejdet højt, både i den enkelte gruppe, men også på tværs af grupperne. Vi har gode fysiske rammer og et godt arbejdsmiljø.

 

For at komme i betragtning til stillingen, forventer vi at du:

 • er uddannet social- og sundhedsassistent

 • har evne og vilje til at arbejde tværfagligt og fleksibelt

 • kan bevare overblikket i pressede situationer

 • vil og kan bidrage til et godt og positivt arbejdsmiljø

 • har gode IT kundskaber.

 • har rummelighed og tålmodighed – og formår at skabe gensidig tillid

 • er klar til at arbejde anerkendende ud fra en værdibaseret tilgang

 • Kan finde og skabe mening i en hverdag med høj kompleksitet

 • har humor og sund fornuft

 • er selvstændig og beslutsom

 • tænker fleksibelt i forhold til beboerne / borgerne, kollegaerne og de daglige opgaver.

   

  Ansøgning sendes til frajo@mariagerfjord.dk 

  Ansøgningsfrist 15.05.2019 kl. 12.00

  Ansættelsessamtaler 16.05.2019 ml. kl. 10.00 – 13.00

   

  Yderligere oplysninger vedr. stillingen kan fås ved henvendelse til: Centerleder, Frank Johansen, tlf.: 97 11 46 67 eller gruppekoordinator Tove Revsbæk, tlf.: 97 11 46 77

  På Bernadottegården, Hadsund er der 48 plejeboliger og et tilhørende dagcenter. Her arbejder fagligt engagerede medarbejdere sammen med beboere, pårørende og frivillige om at skabe en hverdag, hvor beboere støttes til at leve livet som de ønsker med højest mulig livskvalitet ved at bruge deres egne ressourcer. Der arbejdes målrettet med rehabilitering bl.a. gennem fysiske og sociale aktiviteter. I Mariagerfjord Kommune udvikler vi ”Fremtidens plejecentertilbud”. Det indeholder en hverdagskultur hvor håb, energi og sammenhæng er nøglebegreber. Vi skaber og går vejen sammen med borgeren, begyndende ved indflytningen, i hverdagen og ved livets afslutning.

Randers

Kristrupvej 37 ​• 8960 Randers SØ
Tlf. 86 13 31 10 ​• Fax 86 13 31 11

Aalborg

Ebberupvej 1 ​• 9220 Aalborg Øst
Tlf. 96 19 31 10 ​• Fax 86 13 31 11

København

Høffdingsvej 34 • 2500 Valby
Tlf. 44 22 31 31. • Fax 86 13 31 11

CareLink bogholderi

Kristrupvej 37 • 8960 Randers SØ
Løn: Karin Lind, tlf. 44 22 31 15
Bogholderi: Ursula Nørgaard, tlf. 44 22 31 14