Konflikthåndtering og nænsom guidning

Kursusbeskrivelse

Formål:
At styrke vikarens færdigheder og kompetencer med hensyn til at forebygge og håndtere
konflikter, og truende og voldelige episoder med bevarelse af respekten og omsorgen for
borgeren. Derudover, at sikre nødvendigt kendskab og viden om god konflikthåndtering med fokus
på egen adfærd, fælles viden, fælles sprog og strategier, for derigennem skabe et trygt og sikkert
arbejdsmiljø.

Målgruppe: Aktive Carelink vikarer som tager vagter i socialpsykiatrien.

På dagen vil vi arbejde med:

 • Den teoretiske formidling.
 • Gruppearbejde og øvelser
 • Kropslig læring – Den Psyko-Fysiske metode.
 • Inddragelse af egne kendte arbejdsmæssige problemstillinger
 • Konkrete værktøjer og kommunikative strategier til opkørte konfliktsituationer

Konfliktforebyggelse, konfliktforståelse og konfliktens felt:

 • Konfliktforebyggelse – gennemgang af Anna Björkdals model – hvad er det der
  virker, hvis vi ønsker at forebygge konflikter på arbejdspladsen.
 • Konfliktens felt – Vi gennemgår en model der giver en dybere forståelse og indsigt i
  det ”at være i konflikt”. Hvad sker der med kroppen, hjerne, evnen til at tænke,
  huske og få ” de gode ideer”. Vi tager udgangspunkt i os selv, vores kollega og
  borgerne vi arbejder med.
 • Inddragelse af egne erfaringer og konkrete cases fra dagligdagen
 • Den ”professionelles” rolle – Mentalisering og at forstå borgerens perspektiv og
  behov.

Low Arousal – ikke optrappende tilgang.

 • Vi inddrager professor Andrew McDonnell´s forståelsesramme til at forebygge,
  forstå og løse konflikter med. Vi inddrager principperne om ansvar, kontrol,
  kravtilpasning og affektsmitte.

Kommunikation.

 •  At bevare roen og overblikket, kan være svært i en konflikt, hvor borgeren gør
  medarbejderen utryg. Den Psyko-Fysiske Metode inddrager en Low Arousal tilgang
  og positiv anerkendende kommunikation, som indeholder både det verbale og det
  nonverbale sprog. Målet er at mestre kommunikative strategier, i mødet med
  borgeren, der er tæt på eller som har mistet selvkontrollen.

Risikovurdering.

 • Det er vigtigt at alle har en ensartet tilgang til risikovurdering. Vi gennemgår de
  kendte risikofaktorer, og får en fælles forståelse for risikovurdering i dagligdagen.

Juridiske aspekter i arbejdet (kort gennemgang).

 • Straffelovens § 13 – nødværge + § 14 – nødret
 • Vold + trusler og anmeldelser
 • Registrering og forebyggelse
 • Serviceloven

Rollefordeling, samarbejde og deeskalering som strategi:

 • For at sikre et godt samarbejde medarbejderne imellem skal rollerne være tydelige
  og velkendte. Herved sikrer vi et trygt arbejdsmiljø for medarbejderen, og et trygt
  miljø for borgeren. Med vores mange års erfaringer fra Psykiatrien og Safe Wards –
  interventionerne, gennemgår vi hvordan vi kan samarbejde om at deeskalere –
  skabe ro i opkørte situationer.

Tryghedstræning – Den Psyko-Fysiske Metode:

 • Medarbejderens fysiske placering og fysiske tilgang til borgeren
 • Bevægelse og strategier
 • Skånsom Nødværge – handling og praktiske færdigheder
 • Skånsom magtanvendelse
 • Inddragelse og begrænsninger i de fysiske rammer

Information om kurset

3. oktober 2022 kl. 09.00-16.00
Alsvej 21 8940 Randers SV
Psyko-Fysisk Konsulent Henrik Møller
Pris for et 1 dages kursus inkl. forplejning 650 kr. Ved udeblivelse vil du blive opkrævet det fulde beløb.
Forplejning: kaffe/te/vand morgen + eftermiddag + frokost sandwich
18 deltagere

Tilmelding

Bindende, 22. september 2022
Betina Skeel Jakobsen
Kontakt via

Tilmeldingsformular